Sesiynau cynghori am secstio i gannoedd o bobl ifanc Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunAndreyPopov

Mae elusen blant yn dweud eu bod wedi gorfod cynnal dros 200 o sesiynau cynghori am secstio gyda phobl ifanc yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Ychwanegodd NSPCC Cymru mai dyna'r pwnc sydd bellach yn cael ei ddarllen fwyaf aml ar wefan Childline.

Daw hynny yn sgil pryderon cynyddol dros y blynyddoedd diwethaf ynglŷn â phobl ifanc yn gyrru lluniau noeth o'u hunain i eraill.

Mae'r elusen yn dweud eu bod wedi datblygu ap newydd sy'n galluogi'r defnyddiwr i ddefnyddio hiwmor wrth ymateb i bobl sydd yn ceisio eu perswadio i anfon lluniau.

'Dim rheolaeth'

Yn 2016/17 fe wnaeth canolfan Childline ym Mhrestatyn gynnal 154 o sesiynau cynghori am secstio, gyda'r ganolfan yng Nghaerdydd yn cynnal 49.

Yn ystod yr un flwyddyn cafodd tudalennau gwefan Childline ar secstio dros 220,000 o ymweliadau ar draws y DU.

Mae ap Zipit yn cynnig ystod eang o ddelweddau a lluniau wedi'u hanimeiddio (GIFs), y mae modd eu hanfon fel ymateb i rywun sydd yn gofyn am luniau anweddus.

Yn ogystal â hynny mae'r ap yn cynnwys cyngor ar beth i'w wneud os yw pobl yn poeni am ddelwedd maen nhw wedi ei rhannu.

disgrifiad o’r llunMae Des Mannion o NSPCC Cymru yn dweud fod pobl ifanc yn aml ddim yn siŵr sut i ddweud na i geisiadau am luniau

"Mae llawer o bobl ifanc yn dweud wrth Childline eu bod yn teimlo dan bwysau i anfon lluniau rhywiol o'u hunain, a ddim wastad gyda'r hyder i ddweud na," meddai Des Mannion, pennaeth NSPCC Cymru.

"Unwaith mae person ifanc yn anfon llun o'u hunain does ganddyn nhw ddim rheolaeth dros ble mae'n cael ei rannu a phwy sy'n ei weld, ac weithiau mae'r lluniau yn gallu bennu lan ar-lein.

"Mae hyn yn gallu gadael y plentyn yn teimlo wedi eu bychanu, neu hyn yn oed arwain atyn nhw'n cael eu bwlio neu flacmelio.

"Wrth ddefnyddio hiwmor mae Zipit yn helpu pobl ifanc i gymryd rheolaeth o'u sgyrsiau ar-lein sydd yn mynd yn lletchwith neu yn eu rhoi dan bwysau, a'u cefnogi os yw rhywbeth yn mynd o'i le."