Llywodraeth Cymru wedi 'gwastraffu' biliynau o arian UE

Published
image copyrightThinkstock

Mae biliynau o bunnoedd o arian yr UE wedi ei "wastraffu" gan Lywodraeth Cymru, yn ôl un o weinidogion Swyddfa Cymru.

Dywedodd Guto Bebb wrth ASau fod cyllid strwythurol o'r Undeb Ewropeaidd, sydd i fod i hybu rhannau tlotaf y cyfandir, wedi bod yn "fethiant" yng Nghymru.

Mae'r llywodraeth yn San Steffan yn bwriadu creu cronfa newydd ar gyfer y DU gyfan i gymryd lle cyllid yr UE yn dilyn Brexit.

Ond mynnodd un o ASau'r blaid Lafur, Chris Ruane nad oedd digon o fanylion eto ynglŷn â sut fyddai'r "Gronfa Ffyniant Cyffredinol" arfaethedig yn gweithio.

'Methiant'

Dywedodd Mr Bebb ei fod yn credu "na wnaeth y cyllid strwythurol yng Nghymru wneud y gwahaniaeth roedden ni wedi'i ddisgwyl".

Ond cafodd ei herio gan weinidog cysgodol Llafur ar Gymru, Mr Ruane a ddywedodd nad oedd hi'n amlwg beth fyddai dyfodol y cyllid, ac y dylai'r lefel gael ei gadw'r un peth ar ôl i Brydain adael yr UE.

Yn ei ymateb dywedodd Mr Bebb: "Rydych chi'n codi'r cwestiwn ar gyllid strwythurol yr UE fel petaen nhw'n llwyddiant yng nghyd-destun Cymru.

"Roedden nhw'n fethiant yng nghyd-destun Cymru a dweud y gwir... £4bn o fuddsoddiad, ac eto fe wnaeth ein perfformiad economaidd cymharol ostwng."

image copyrightGetty Images

"Mae'r llywodraeth hon wedi ymrwymo i Gronfa Ffyniant Cyffredinol, un fyddai'n gweithio er budd economi Cymru yn hytrach na chael ei gwastraffu yn y ffordd mae Llywodraeth Cymru wedi gwastraffu ein cyllid strwythurol dros yr 18 mlynedd diwethaf."

Ychwanegodd Mr Bebb mai un o'r problemau â chyllid yr UE oedd ei bod hi'n anodd datblygu cynlluniau strategol ar draws gogledd Cymru gan nad oedd rhai ardaloedd yn elwa o'r cyllid.

"Mae gennym ni nawr gyfle i lunio dull strategol o fynd ati fynd yn cael ei gefnogi gan Gronfa Ffyniant Cyffredinol y DU yn y man."

Galwodd Mr Ruane am gyfarfod rhwng gweinidogion Swyddfa Cymru a'r llefarwyr perthnasol yn y blaid Lafur er mwyn "sortio'r materion hyn".

Pynciau Cysylltiedig