Bargen dwf: Canolbarth Cymru yn cael ei 'hanwybyddu'

  • Cyhoeddwyd
Cytundebau dinesig
Disgrifiad o’r llun,
Mae cytundebau wedi eu harwyddo ar gyfer Abertawe a Chaerdydd

Mae angen bargen dwf fel sydd yng ngogledd a de Cymru er mwyn gwella trafnidiaeth, busnes a chysylltedd yn y canolbarth, yn ôl grŵp o Aelodau Cynulliad.

Dywedodd y pwyllgor fod canolbarth Cymru angen "yr un math o arian buddsoddi a manteision" ddaw gyda'r cytundebau sydd wedi eu sefydlu mewn rhannau eraill o'r wlad.

Yn ôl arweinwyr busnes ac awdurdodau lleol canolbarth Cymru, mae'r ardal yn teimlo eu bod yn cael eu "hanwybyddu".

Dywedodd Llywodraeth y DU eu bod yn agored i syniadau.

Mae cynlluniau yn ardaloedd Bae Abertawe a Chaerdydd werth dros £1bn yr un dros y 10-15 mlynedd nesaf, ac mae cytundeb wedi ei gynllunio ar gyfer gogledd Cymru.

Bwriad y cynlluniau, sy'n cynnwys llywodraethau Cymru a'r DU a buddsoddiad preifat, yw gwella cysylltiadau trafnidiaeth a chysylltedd â'r we er mwyn "datblygu busnes ac arloesedd".

Maen nhw hefyd yn anelu at greu swyddi a gwella safonau byw.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Russell George y byddai cytundeb i'r canolbarth yn "cwblhau'r jig-so"

Ond er bod cynlluniau ar gyfer rhannau helaeth o Gymru, dywedodd arweinwyr busnes ac awdurdodau lleol o'r canolbarth eu bod "yn teimlo eu bod ar ôl" ac yn cael eu "hanwybyddu".

Mae cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau wedi dweud y byddai cytundeb o'r fath i'r canolbarth yn "cwblhau'r jig-so o ran gweledigaeth uchelgeisiol".

'O fudd mawr'

Mae'r pwyllgor wedi gwneud sawl argymhelliad, sy'n cynnwys galw ar y llywodraeth i "ymgysylltu â thrawstoriad eang o gymunedau rhwng y Cymoedd a choridor yr A55, ac ar hyd arfordir gorllewin Cymru, i benderfynu pa gamau ymarferol y dylid eu cynnwys yn y Fargen".

Maen nhw hefyd yn galw am "osod dyletswydd ar gyrff rhanbarthol i hyrwyddo datblygiad economaidd".

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Russell George: "Byddai bargen y Canolbarth yn cwblhau'r jig-so o ran gweledigaeth uchelgeisiol.

"Credwn y byddai cyllid i wella'r seilwaith trafnidiaeth a'r cysylltedd digidol, ac i ddatblygu cyfleoedd newydd o ran swyddi, o fudd mawr i'r ardal ac i'r wlad gyfan.

"Rydym hefyd am weld manteision y bargeinion hyn yn cyrraedd y bobl fwyaf difreintiedig yn eu hardaloedd."

'Agored i syniadau'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU: "Arwyddo cytundebau bargen ddinesig Caerdydd a Bae Abertawe oedd canlyniad cyntaf y gwaith yma yng Nghymru.

"Y cam nesaf yw sicrhau cytundeb i ogledd Cymru, ac rydyn ni'n agored i glywed syniadau o ganolbarth Cymru am sut all yr ardal fanteisio o gynllun o'r fath."

Ychwanegodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wedi ymrwymo i weithio gyda phob rhan o Gymru i gefnogi'r economi.