Dewis carol Gymraeg ar gyfer cyngerdd Nadolig Coleg Kings

Coleg Kings
Image caption Mae cyngerdd Noswyl Nadolig Coleg Kings yn cael ei ddarlledu'n fyw ar draws y byd ar donfeddi'r BBC

Eleni bydd carol Gymraeg yn cael ei pherfformio yng nghyngerdd enwog Noswyl Nadolig Coleg Kings yng Nghaergrawnt.

Mae traddodiad o ganu carol newydd yn dyddio'n ôl i'r flwyddyn 1983, a'r syniad yw bod cyfansoddwr gwahanol yn cyfansoddi carol arbennig ar gyfer y cyngerdd.

Eleni, tro'r Cymro, Yr Athro Huw Watkins, oedd yn arfer bod yn fyfyriwr yn y coleg yw hi i gyfansoddi'r garol ar gyfer 'Gŵyl Naw o Wersi a Charolau'.

Image caption Mae Yr Athro Huw Watkins yn gyn fyfyriwr yng Ngholeg Kings, Caergrawnt

Mae Mr Watkins erbyn hyn dysgu yn y Coleg Cerdd Brenhinol a dywedodd ei fod wedi gofyn am gymorth gan ei fam sy'n siarad Cymraeg cyn mynd ati i gyfansoddi.

"Fel Cymro Di-Gymraeg roeddwn yn edrych ymlaen at yr her pan ofynnwyd i mi gyfansoddi carol Gymreig.

"Mae fy mam sy'n siarad Cymraeg wedi bod yn gymorth i mi gyda sŵn rhai geiriau," meddai.

Bydd y garol yn cael ei chlywed yn gyntaf noswyl Nadolig ac mae'r cyngerdd yn cael ei ddarlledu'n rhyngwladol ar donfeddi'r World Service a BBC Radio 4.