Yr Awr Gymraeg i barhau tan y flwyddyn newydd

Published
image copyrightYr Awr Gymraeg

Mae sylfaenwyr gwasanaeth Yr Awr Gymraeg ar Twitter yn dweud na fydd y gwasanaeth yn dod i ben y mis hwn wedi'r cwbl.

Yr wythnos diwethaf fe ddywedodd Huw Marshall y bydd y gwasanaeth yn dod i ben ar 15 Tachwedd, bum mlynedd ers iddo gychwyn.

Nawr y bwriad yw parhau tan y flwyddyn newydd gyda'r sylfaenwyr yn dweud fod y gefnogaeth iddyn nhw wedi bod yn "syfrdanol".

Yn ôl Mr Marshall, mae 20 awr yr wythnos o waith goruchwylio'r Awr Gymraeg, sy'n golygu nad oedd hi'n bosib iddo ef a'i gyd-sylfaenydd i ysgwyddo'r baich a hefyd cynnal bywoliaeth.

Cais am fuddsoddiad

Ond yn ôl y neges diweddaraf i'w chyhoedd ar y safle, fe fydd y gwasanaeth yn parhau dros gyfnod y Nadolig.

"Yn dilyn trafodaeth rhwng Huw a Dewi [Eirig, y cyd-sylfaenydd] mae'r Awr am barhau tan y flwyddyn newydd, y Nadolig yw cyfnod prysuraf yr Awr a'r amser mae busnesau, sefydliadau, elusennau ac unigolion angen y sylw mae'r Awr yn ei gynnig," meddai'r neges.

"Mae'r ddau yn gweithio ar gynllun hir dymor fydd yn galluogi'r Awr i dyfu, ac yn y pendraw, i fod yn hunan cynhaliol.

"Debyg fydd elfen o ariannu torfol a cheisiadau i lywodraeth a ffynonellau eraill am fuddsoddiad."

image captionRoedd gan griw'r Awr Gymraeg bresenoldeb ar faes yr Eisteddfod y llynedd

Mae'r hashnod #yagym wedi cael ei ddefnyddio ar Twitter bob nos Fercher rhwng 20:00 a 21:00.

Yn ôl y trefnwyr mae'r gwasanaeth yn cyrraedd rhwng chwech ac wyth miliwn o linellau amser a thua dwy filiwn o gyfrifon unigol yn wythnosol.

Dywedodd Mr Marshall yr wythnos ddiwethaf eu bod wedi gwneud sawl cais am grantiau gan Lywodraeth Cymru ond heb lwyddo hyd yma.

Yn ôl y sylfaenydd, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn hapus iawn i ddefnyddio'r awr i hyrwyddo cynlluniau, ond yn dal i wrthod rhoi cefnogaeth i gynlluniau digidol iaith Gymraeg.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y bydd "yna gyhoeddiad pellach o ran grantiau yn y maes hwn yn y dyfodol agos."

Pynciau Cysylltiedig