Dod o hyd i gorff dyn mewn pentref yn Rhondda Cynon Taf

Published
image copyrightGoogle
image captionCafodd y corff ei ddarganfod ym mhentre' Gilfach Goch

Mae corff dyn wedi cael ei ddarganfod yn ardal Gilfach Goch, Rhondda Cynon Taf.

Dyw'r corff heb gael ei adnabod eto, ond dywedodd Heddlu De Cymru eu bod wedi rhoi gwybod am y datblygiad i deulu Jamie John Perkins.

Mae Mr Perkins, 41 o Donyrefail, ar goll ers 8 Hydref.

Yr wythnos ddiwethaf, cafodd dyn 33 oed a dynes 32 oed eu harestio ar amheuaeth o'i lofruddio.