Gŵr a gwraig y sgrîn fach

Published
image captionMali a Math, y cwpl priod go iawn!

Mae'r pâr priod Mali Harries a Matthew Gravelle ymhlith actorion mwyaf adnabyddus Cymru erbyn hyn, ond am y tro cyntaf bydd y ddau yn actio cwpwl priod ar y sgrîn hefyd.

Terry a Bethan Price yw eu cymeriadau yn y gyfres ddrama newydd Un Bore Mercher fydd yn dechrau ar S4C Nos Sul 5 Tachwedd.

Mae'r ddau wedi ymddangos yn rheolaidd mewn nifer o gyfresi cofiadwy dros y blynyddoedd.

Mae Mali yn adnabyddus am ei rhannau yn Caerdydd, The Indian Doctor ac yn fwy diweddar fel yr Arolygydd Mared Lewis yn Y Gwyll tra bod Matthew yn wyneb cyfarwydd mewn cyfresi fel Belonging, Broadchurch a35 Diwrnod.

image captionMath yn chwarae rhan Joe Miller yn 'Broadchurch' a Mali fel yr Arolygydd Mared Lewis yn Y Gwyll

Yr wythnos hon maen nhw'n dathlu ugain mlynedd ers iddyn nhw gwrdd â'i gilydd. Bellach wedi priodi gyda dau o blant mae'r ddau yn trafod y profiad o actio gŵr a gwraig ar y sgrîn am y tro cyntaf:

Mali: 'Dyn ni wedi actio yn yr un dramâu o'r blaen, ond dim fel pâr priod. Mi oedden ni yn Y Gwyll/Hinterland, Pentalar a Caerdydd gyda'n gilydd, ond dim ond yn Holby City 'da ni wedi actio cwpwl - do'n i ddim yn neis iawn fel cymeriad yn Hoby City - nes i ffeindio allan bod gan gymeriad Math, ganser a nes i ei adael e.

Math: Mae (Terry a Bethan Price) yn wahanol iawn i be' ma'r un ohonon ni wedi'i chwarae o'r blaen, ac maen nhw mor bell o'i gilydd... dy'n nhw ddim mewn perthynas 'iach' iawn ac mor wahanol i'r math o berthynas sydd gan Mali a fi. Mae ganddo ni berthynas ffantastig a 'da ni mewn cariad... mi oedd mynd i'r gwaith a chwarae cwpwl fel 'na yn od...

Mali: Mi oedd yn bleser od mynd i'r gwaith rili, a pheidio dod ymlaen gyda'n gilydd, achos mi oedd o'n gadarnhad bo' fi rili yn caru Math.... ond o'n i yn gwybod hynny cynt wrth gwrs!!!

Math: Plismon hapus yn ei waith sydd ddim yn cwestiynu lot ydy Terry, mae'n sorto pethe mas heb gwyno a does 'na ddim lot yn ormod o drafferth iddo fo.

Mali: Dwi ddim eisiau datgelu gormod, bydd rhaid i chi wylio, ond mae Bethan yn bysgodyn mawr mewn pwll bach, ac os byddwn i yn ei chyfarfod 'go iawn', mi fyddwn i'n argymell iddi edrych ar y tu mewn yn hytrach na'r holl bethau materol sydd ganddi.

Ges i dipyn o makeover ar gyfer cymeriad Bethan. Ar ôl sgwrsio gyda'r cyfarwyddwr Pip Broughton am y cymeriad, mi oedd y ddwy ohonon ni yn awyddus mod i'n edrych yn eitha' gwahanol i fy edrychiad bob dydd, yn enwedig ar ôl Y Gwyll.

Ges i'r hair extensions rili trwm 'ma, oedd angen ei gyrlio a'i drin ac yn lot o ffws… ond mi wnaeth o helpu lot gyda chymeriad Bethan.

image copyrightAlistair Heap
image captionRoedd yn rhaid i Mali gael "extensions rili trwm" i chware rhan Bethan.

Math: Mae stori a chymeriadau Un Bore Mercher yn ffantastig. Mae bron fel whodunnit i drio ffindo mas pwy oedd â llaw yn niflaniad Evan. Mae'r diflaniad fel daeargryn, ac mae'r daeargryn 'na yn gwneud y craciau oedd ym mywydau'r gwahanol gymeriadau yn fwy ac yn exaggeratio popeth ac yn dod â lot o gyfrinachau i'r wyneb.

Mali: Mi oedd Pip y cyfarwyddwr yn ein hannog i feddwl yn y fan a'r lle ac addasu 'chydig ar y sgript er mwyn datblygu'r cymeriadau. Y berthynas agos gyda'r awdur Matthew Hall a Pip oedd yn gwneud hyn yn bosib.

Ro'dd y ffordd roedd Pip yn cyfarwyddo yn fwy rhydd a doedd hi ddim yn cydymffurfio gyda siots a strwythur arferol drama i raddau. Roedd e'n ffordd organic iawn o weithio ac mi oedden ni wir yn teimlo ein bod ni'n rhan o greu a datblygu'r cymeriadau.

Gyda Un Bore Mercher wedi bod yn gyfnod o saith mis o ffilmio, mae Mali a Math yn falch o gael treulio amser gyda'i gilydd fel teulu am gyfnod.

Math: Sai'n credu y bydden ni yn annog y plant i fod yn actorion - dydy bywyd actio ddim yn hawdd. Weithie chi'n gweithio am fisoedd, ac wedyn dim byd - ond 'da ni wedi bod yn gwneud hyn ers ugain mlynedd bellach a dyma ydy'n normalrwydd ni.

Mali: Dyma yw'r bywyd 'da ni di arfer 'da, ond beth sy'n bwysig i ni ydy pan mae 'na gyfnodau tawelach yn dod, treulio amser a gwerthfawrogi'n gilydd a'r teulu sy'n bwysig.

Un Bore Mercher, S4C, 5 Tachwedd, 21:00

image copyrightAlistair Heap
image captionBethan a Terry Price, y cwpl priod ar y sgrîn