Tân Llangamarch: Rhyddhau tri o blant o'r ysbyty

Published
image captionCredir bod David Cuthbertson wedi marw yn y tân

Mae tri o'r plant wnaeth lwyddo i ddianc o'r tân angheuol ar gyrion pentref Llangamarch ym Mhowys wedi cael eu rhyddhau o'r ysbyty.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Martin Slevin o Heddlu Dyfed-Powys fod y tri, sy'n 13, 12 a 10 oed, nawr yng ngofal aelodau o'r teulu.

Credir bod eu tad David Cuthbertson, 68 oed, a phump o blant wedi marw ar ôl i'r ffermdy fynd ar dân ddydd Llun.

"Mae'r teulu yn parhau i fod yn flaenoriaeth, a byddwn yn ailadrodd eu dymuniad i bobl barchu eu preifatrwydd yn ystod y cyfnod anodd yma ac i beidio â chysylltu â nhw mewn unrhyw ffordd, " meddai'r Ditectif Prif Arolgydd.

"Maen nhw yn ddiolchgar i'w ffrindiau ac i'r gymuned leol am eu cefnogaeth, caredigrwydd a'u cydymdeimlad."

Mae'r heddlu wedi cadarnhau fod y dioddefwyr yn perthyn ond oherwydd y dinistr i'r adeilad dyw hi ddim wedi bod yn bosib iddynt enwi yn swyddogol y rhai sydd wedi marw.

Mae disgwyl i'r gwaith o adnabod y cyrff gymryd cryn amser.

Cafodd y digwyddiad ei godi yn San Steffan yn ystod sesiwn Cwestiynau'r Prif Weinidog ddydd Mawrth, a dywedodd Theresa May ei bod hi'n "anfon cydymdeimladau" i deulu a ffrindiau'r rheiny gafodd eu heffeithio.

"Roedd hwn wir yn drasiedi ofnadwy," meddai.

image copyrightGreg Lovatt
image captionPram tegan plentyn y tu allan i adeilad y ffermdy
image copyrightWales News Service
image captionMae nifer o bobl wedi gadael blodau a theganau fel teyrnged i'r rhai sydd wedi marw
image copyrightWales News Service

Straeon perthnasol