Prinder staff wedi taro'r gwasanaeth ambiwlans
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Prinder staff yn taro'r ymateb i alwadau ambiwlans

3 Tachwedd 2017 Diweddarwyd 08:25 GMT

Yn ôl ymchwiliad gan BBC Cymru, mae ambiwlansys wedi methu ymateb i alwadau brys yn gyson oherwydd prinder staff.

Dros gyfnod o bedair wythnos rhwng Gorffennaf ac Awst eleni roedd hyd at saith o gerbydau heb griwiau yn ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Adroddiad Rhys Williams.