Dim Cymraeg ar gofeb Dolgarrog yn 'gamgymeriad'

Published
image captionMae'r gofeb yn uniaith Saesneg ar hyn o bryd

Mae cadeirydd Cyngor Cymuned Dolgarrog wedi cyfaddef ei fod wedi gwneud camgymeriad trwy beidio â chynnwys y Gymraeg ar gofeb newydd.

Mae gardd goffa wedi cael ei hadnewyddu i gofio am yr 16 o bobl fu farw wedi i argae ddymchwel yn dilyn glaw trwm dros 90 mlynedd yn ôl

Roedd chwe phlentyn ymhlith y meirw pan lifodd y dŵr drwy'r pentref ym mis Tachwedd 1925.

Ddydd Iau cafodd cofeb ei dadorchuddio yn y ganolfan gymunedol i gofio am y trychineb.

Ond fe wnaeth aelodau'r cyhoedd fynegi eu siom ar wefannau cymdeithasol bod y gofeb yn un uniaith Saesneg.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Roedd y gymuned wedi derbyn £22,000 mewn grantiau i adnewyddu'r ardd goffa a chreu'r gofeb.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Williams wrth raglen Taro'r Post BBC Radio Cymru ei fod wedi derbyn ebyst yn gofyn pam nad oedd y Gymraeg wedi'i chynnwys ar y gofeb.

Ychwanegodd ei fod yn mynd i'r afael â hynny ac y byddai'n sicrhau bod y gofeb yn cael ei newid "cyn gynted â phosib".

image captionDywedodd Dafydd Williams y bydd y Gymraeg yn cael ei chynnwys ar y gofeb

"Mae'n rhaid i mi gymryd y bai am hyn," meddai Mr Williams wrth y rhaglen.

"Fe wnes i gael contractwr i wneud y gwaith ac yr hyn ddywedais wrtho oedd i newid popeth yn ôl fel yr oedd o'r blaen.

"Ar ôl iddi gael ei chwblhau fe wnes i sylweddoli nad oedd o yn y Gymraeg.

"'Da ni wedi talu dros £1,000 am y garreg, ond 'da ni yn bwriadu ei newid o i wneud rhywbeth yn y Gymraeg rŵan."

Ychwanegodd nad oes penderfyniad wedi'i wneud ar sut y bydd y Gymraeg yn cael ei chynnwys, ac fe gyfaddefodd efallai y bydd yn rhaid tynnu'r gofeb bresennol a thalu am greu un newydd i'w rhoi yn ei lle.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol