Pedoffiliaid yn 'fwy gonest' â dioddefwyr ar-lein

Published
image copyrightGetty Images

Mae ymchwilwyr wedi darganfod bod pedoffiliaid yn fwy gonest wrth feithrin perthynas â'u dioddefwyr ar-lein.

Mae seicolegwyr o Brifysgol Abertawe wedi dadansoddi cannoedd o sgyrsiau mewn ymdrech i ddeall sut y mae'r troseddwyr yn ymddwyn.

Mae eu hymchwil wedi dangos nad yw pobl sy'n meithrin perthynas â phlant ar y we yn dweud cymaint o gelwydd ag y byddai pobl yn ei gredu.

Ond pryder y seicolegwyr yw y gall gonestrwydd fod yn fwy niweidiol i'r dioddefwyr am eu bod yn fwy tebygol o deimlo fel eu bod mewn perthynas go iawn.

'Agoriad llygad'

Dywedodd Dr Cristina Izura, athro seicoleg yn y brifysgol a chyfarwyddwr prosiect Meithrin Perthynas Ar-lein, bod y canfyddiadau'n "agoriad llygad".

"Dyw e ddim yn cyd-fynd â stereoteip pedoffeil. Mae'n bryderus am nad yw'n cael ei adrodd," meddai.

image copyrightThinkstock
image captionMae angen dysgu plant am ddiogelwch ar-lein, medd Dr Cristina Izura

Roedd tua 75% o'r cannoedd o sgyrsiau gafodd eu dadansoddi yn rhai lle oedd merched oedd yn cael eu targedu.

Fe wnaeth yr ymchwil ddarganfod bod pedoffiliaid yn debygol o geisio creu "perthynas" â'r plentyn a'u hynysu o'u teuluoedd a'u ffrindiau.

O'r achosion yn erbyn bechgyn, roedd y sgyrsiau'n datblygu'n gynt tuag at fod yn agored, ymosodol ac anweddus.

'Cynyddu ymwybyddiaeth'

Fe wnaeth y prosiect, sydd wedi bod yn ymchwilio ers pum mlynedd, ddarganfod bod pedoffiliaid yn cysylltu â dwsinau, os nad cannoedd, o blant.

Dywedodd seicolegwyr bod hyn hefyd yn cyfyngu ar eu gallu i ddweud celwydd, am y bydden nhw'n anghofio pa gelwydd maen nhw wedi'i ddweud wrth wahanol blant.

Ychwanegon nhw mai anaml mae'r pedoffiliaid yn dweud celwydd am eu hoed, eu lleoliad a'u hedrychiad.

image copyrightGetty Images

"Y cam nesaf yw cynyddu ymwybyddiaeth ymysg plant. Ar hyn o bryd, dyna yw'r unig ffordd i'w cadw yn ddiogel," meddai Dr Izura.

"Mae'n rhaid i ni adael iddyn nhw wybod pwy sydd allan yno, a beth i'w wneud pan eu bod yn teimlo bod rhywbeth o'i le."

Mae NSPCC Cymru wedi gweithio gyda Phrifysgol Abertawe i greu deunydd i rybuddio plant a phobl ifanc i feddwl cyn siarad â phobl ar-lein.

Dywedodd pennaeth yr elusen, Des Mannion, bod ymchwil o'r math yma yn bwysig "fel y gallwn ni addysgu'r genhedlaeth nesaf am y peryglon maen nhw'n eu hwynebu".

Pynciau Cysylltiedig