Cau Twneli Brynglas ar gyfer gwaith M4 dros y penwythnos

Brynglas Tunnels

Bydd rhan o draffordd yr M4 ar gau yng Nghasnewydd o nos Sadwrn tan fore Sul wrth i Dwneli Brynglas gael eu huwchraddio.

Bydd y traffig i gyfeiriad y dwyrain yn cael ei ddargyfeirio i'r A48 i'r de o Gasnewydd rhwng cyffyrdd 28 (Parc Tredegar) a 24 (Y Coldra).

Bydd y twnnel, ar ôl cyffordd 26 ym Malpas, yn cau am 19:00 nos Sadwrn ac yn ailagor ddydd Sul am 10:00.

Bydd y twnnel ar gau yn rhannol am 15 awr am bum penwythnos, gan ddechrau'r penwythnos hwn.

Yn ôl Llywodraeth Cymru bydd y gwaith o uwchraddio'r twneli wedi gorffen erbyn gwanwyn 2018.

Mae gwaith cynnal a chadw yn digwydd hefyd ar y ffyrdd bob ochr i'r twneli.

Amserlen cau twneli:

I gyfeiriad y dwyrain:

  • 19:00 4 Tachwedd - 10:00 5 Tachwedd

I gyfeiriad y gorllewin:

  • 19:00 11 Tachwedd - 10:00 12 Tachwedd
  • 19:00 18 Tachwedd - 10:00 19 Tachwedd
  • 19:00 25 Tachwedd - 10:00 26 Tachwedd
  • 19:00 2 Rhagfyr - 10:00 3 Rhagfyr

Pynciau Cysylltiedig