Thompson: Honiad o rôl 'anegwyddorol'

Published
image captionY Farwnes Tanni Grey-Thompson

Mae cyn swyddog athletau yn honni i ŵr y Farwnes Grey-Thompson chwarae rhan "anegwyddorol" wrth ailgategoreiddio un o'r athletwyr oedd yn cystadlu yn erbyn ei wraig,

Mewn llythyr ysgrifenedig at aelodau seneddol mae Peter Eriksson yn honni fod yr athletwraig Anne Wafula Strike wedi cael ei symud o gategori T53 yn y ras gadair olwyn i gategori ar gyfer cystadleuwyr ag anableddau llai yn 2006.

Yn ôl Eriksson, Ian Thompson - hyfforddwr tîm Prydain ar y pryd - oedd wedi awgrymu y dylai hi gael ei hailasesu.

Dywedodd Grey-Thompson, pencampwr Paralympaidd ar 11 achlysur, wrth y BBC nad oedd hi na'i gŵr ag "unrhyw ran yn y broses."

"Cafodd Anne ei hasesu gan swyddogion rhyngwladol" ac ychwanegodd "a doedd gen i ddim unrhyw ddiddordeb personol yn y penderfyniad yna."

Roedd Eriksson yn rhoi tystiolaeth ger bron pwyllgor dethol yr Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon sy'n ymchwilio i honiadau fod athletwyr yn twyllo'r system.

Mae Eriksson hefyd yn honni i gofnodion meddygol Wafula Strike ddiflannu.

Roedd Wafula Strike yn cystadlu'n frwd yn erbyn Grey-Thompson ond ar ôl cael ei hailgategoreiddio fe gafodd lai o lwyddiant.

Dywedodd Grey-Thompson mai dim ond yn rhannol y bu'r ddwy yn cystadlu yn erbyn ei gilydd.