Chwe blynedd a hanner o garchar i droseddwr rhyw

Published

Mae dyn 70 oed o Borthmadog wedi'i garcharu am chwe blynedd a hanner am droseddau rhyw oedd yn ymwneud a thair merch ifanc.

Fe gafodd Leslie Brindle, cyn bobydd o Stryd Madog yn y dref, ei ganfod yn euog gan y rheithgor o 11 cyhuddiad.

Roedd y cyhuddiadau yn cynnwys cymell merch dan 13 oed i weithred rhyw, a dangos ei hun yn anweddus.

Fe glywodd Llys y Goron Caernarfon bod y troseddau wedi digwydd dros gyfnod o 30 mlynedd.

Dywedodd y Barnwr Wyn Lloyd Jones byddai troseddau Brindle yn cael effaith ar y dioddefwyr am oes.

Dywedodd bargyfreithiwr Brindle bod nifer o ymosodiadau graffiti wedi bod ar gartref a char Brindle ers i'r cyhuddiad ddod yn hysbys i'r gymuned fechan ym mis Medi.

"Mae'n ddyn oedrannus gyda chyflwr iechyd gwael fydd yn methu ymdopi yn y carchar," meddai.