Dau'n cael eu lladd mewn gwrthdrawiad a'r babi yn goroesi

Published

Mae'r heddlu yn apelio am dystion wedi gwrthdrawiad angheuol ar Ffordd Abertawe yn Nhrebannws yn ystod oriau mân fore Sadwrn.

Roedd car Peugeot 206 du yn teithio i gyfeiriad Clydach oddeutu 03:15 pan gollodd reolaeth a tharo yn erbyn polyn lamp.

Bu farw'r gyrrwr, dyn lleol 23 oed a merch 18 oed a oedd yn sêt flaen y car yn syth ond mae plentyn 11 mis oed a oedd yng nghefn y car wedi goroesi.

Aed ag e i ysbyty Treforys ac ni chredir ei fod wedi dioddef anafiadau difrifol.

Mae'r ffordd bellach wedi ailagor ar ôl iddi fod ar gau i'r ddau gyfeiriad.

Mae plismyn yn apelio am dystion.