Teyrnged i ddau wedi gwrthdawiad angheuol Trebannws

jason thomas Image copyright Lluniau teulu
Image caption Daeth Jason Thomas, 23, yn dad ym mis Mai

Mae teyrngedau wedi bod cael eu rhoi i ddau berson gafodd eu lladd mewn gwrthdrawiad ger Pontardawe.

Bu farw Jason Thomas, 23, a Naomi Carter, 18, wedi i'w car daro yn erbyn polyn lamp yn Nhrebannws am 03:15 fore Sadwrn.

Cafodd Brogan, mab 11 mis oed Ms Carter, ei gludo i'r ysbyty ond dyw ei anafiadau ddim yn rhai difrifol.

Dywedodd teulu Mr Thomas fod Jason wedi "dotio" ar ei ferch fach Freya.

'Ym mlodau eu dyddiau'

Mewn datganiad dywedodd y teulu: "Roedd Jason yn fab, brawd, ŵyr, nai ac ewythr ac yn gynharach yn y flwyddyn fe ddaeth e'n dad.

"Roedd e'n garedig ac yn hapus i helpu unrhyw un. Roedd e'n ddyn sensitif, emosiynol a meddylgar ond hefyd yn gwybod sut i fwynhau ei hun.

"Roedd ganddo barch mawr at ei gymuned yn Nhrebannws ac roedd yr ardal hefyd yn ei barchu e.

"Ganwyd merch Jason, Freya, ym mis Mai ac roedd e wedi dotio ar ei ferch fach. Mae 'na lot o blant yn ein teulu mawr ni ac roeddynt i gyd yn hoff iawn o'u hewythr Jason.

"Mae'n drasiedi colli dau mor ifanc ym mlodau eu dyddiau - fydd Jason a Naomi fyth yn cael eu hanghofio."

Image copyright Llun teulu
Image caption Naomi Carter gyda'i mab Brogan

Yn hwyrach nos Sul bu teulu Naomi yn rhoi teyrnged iddi hi.

Fe ddisgrifiodd Kerry, mam Naomi, ei merch fel un "direidus a llawn hwyl" oedd yn mwynhau cerddoriaeth, dawnsio a phartïo.

Dywedodd: "Roedd Naomi yn fam ifanc ac yn caru ei mab Brogan.

"Mae'n calonnau wedi'u torri ac fe fyddwn yn atgoffa Brogan ohoni.

"Ry'n ni hefyd yn cydymdeimlo gyda theulu Jason - roedd e wedi gwneud Naomi yn hapus iawn yn ystod y misoedd diwethaf."