Cytundeb CPD Abertawe a'r cyngor i reoli Stadiwm Liberty

Stadiwm Liberty Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd Stadiwm Liberty ei adeiladu yn 2005 fel cartref i'r Elyrch a'r Gweilch

Fe allai Clwb Pêl-droed Abertawe gymryd rheolaeth o Stadiwm Liberty wedi iddyn nhw ddod i gytundeb â chyngor y ddinas.

Fe fyddai'r stadiwm yn parhau i fod yn eiddo i Gyngor Abertawe, a byddai tîm rygbi'r Gweilch yn parhau i chwarae yno.

Ond byddai'r cytundeb yn gadael i'r clwb pêl-droed ehangu'r stadiwm neu werthu'r hawliau i enw'r stadiwm i noddwyr.

Fe fydd yn rhaid i gynghorwyr Abertawe gymeradwyo'r cytundeb i'w gadarnhau.

Image copyright Getty Images

Ar hyn o bryd, mae'r stadiwm - gafodd ei adeiladu yn 2005 - yn cael ei redeg ar y cyd rhwng y cyngor, yr Elyrch a'r Gweilch.

Mae gan y tair ochr gynrychiolaeth ar gwmni rheoli'r stadiwm - ond o dan y cytundeb newydd, y clwb pêl-droed fyddai'n rheoli'r cwmni hwnnw'n llawn.

Yn ganolog i'r cytundeb mae galluogi'r Elyrch i ennill mwy o arian o'r stadiwm drwy ystyried ehangu, gwerthu enw'r stadiwm a chael noddwyr ychwanegol.

Fe fydd Cyngor Abertawe yn derbyn taliadau rhent am y stadiwm am y tro cyntaf, gyda'r Gweilch yn aros yno ar les hirdymor.

'Teg i'r trethdalwyr'

Yn ôl arweinydd y cyngor, mae'r cytundeb yn "deg i'r trethdalwyr" gan y byddai'r cyngor yn cael taliadau ac y byddan nhw'n cael cyfran o unrhyw enillion o werthu enw'r maes.

Mae'r clwb pêl-droed hefyd wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn caeau 3G cymunedol o gwmpas y ddinas - gydag addewid o ddau gae newydd fyddai'n agored i'r cyhoedd bob pum mlynedd.

Bydd cabinet Cyngor Abertawe yn cwrdd ar 16 Tachwedd i ystyried y cytundeb ochr yn ochr â chynnig i gyfnewid tir fel bod Stadiwm Liberty yn medru cael ei ehangu.

Straeon perthnasol