Gwahardd aelod o staff Greggs am sylw am y Gymraeg

Published
image copyrightPA

Mae aelod o staff Greggs wedi cael ei wahardd wrth i'r siop ymchwilio i sylwadau sarhaus honedig am y Gymraeg.

Yn ôl Sioned Howells, fe gymharodd yr aelod o staff yr iaith â Syndrom Tourette wrth iddi archebu yng nghangen y becws yn Llanbedr Pont Steffan.

Dywedodd wrth raglen Taro'r Post BBC Radio Cymru bod y digwyddiad wedi achosi "sioc" iddi.

Yn ôl Greggs, roedd y "digwyddiad yn groes i'n gwerthoedd".

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Dywedodd Ms Howells, sy'n 18 ac yn ddisgybl yn Ysgol Bro Teifi, ei bod yn mynd i'r Greggs yn Llambed bob dydd Sadwrn ers deufis fel rhan o'i gwaith.

Saesneg fyddai'n cael ei siarad yn bennaf yn y siop, meddai, ond dywedodd ei bod yn archebu yn Gymraeg fel arfer a bod hynny heb achosi problem tan ei hymweliad â'r siop ddydd Sadwrn.

"Es i mewn a gofyn: 'Alla i gael bacon and egg roll a hot chocolate plîs' a gwedodd [y fenyw tu ôl i'r cownter] 'iawn, dim problem'", meddai.

"A gofynnodd hi 'do you want any sauce' ond deallais i 'wyt ti mo'yn unrhyw sôs'. So wedes i 'nadw, dim diolch', a wedyn wedodd y fenyw oedd yn syrfo fi 'oh sorry, I don't speak Welsh'.

"O'n i'n meddwl 'o iawn', felly wedes i 'no thank you', a troeodd y crwt oedd yn gweithio gyda hi aton ni'n dwy a gweud: 'That was Welsh? Sounded more like you had Tourette's to me.'"

image copyrightSioned Howells
image captionMae Sioned Howells, 18 oed yn ddisgybl yn Ysgol Bro Teifi

'Sioc'

Dywedodd Ms Howells ei bod heb gwyno na gwneud sylw ar y pryd, gan ddweud nad oedd hi'n gallu dod o hyd i'r geiriau i ymateb.

Ond roedd clywed y sylwadau yn "sioc", meddai. Dywedodd ei bod yn credu bod y sylwadau yn sarhaus i siaradwyr Cymraeg yn ogystal â dioddefwyr Syndrom Tourette.

Mewn datganiad, dywedodd Greggs: "Rydym ni'n ystyried y mater yn ddifrifol iawn ac mae'r aelod o staff wedi cael ei wahardd wrth i ni ymchwilio ymhellach.

"Mae'r digwyddiad yn groes i'n gwerthoedd a ddylai fyth fod wedi digwydd.

"Mae'n ddrwg iawn gennym ni am unrhyw loes gafodd ei achosi."

Pynciau Cysylltiedig