Dyn 19 o Gasnewydd wedi marw 'ar ôl gorddos o MDMA'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunGoogle
disgrifiad o’r llunMae'n debyg i'r dyn farw wedi iddo gymryd cyffur yng nghlwb nos Motion ym Mryste

Mae dyn ifanc 19 oed o Gasnewydd wedi marw yn dilyn gorddos honedig o'r cyffur MDMA.

Bu farw'r llanc yn gynnar fore Sul ar ôl noson yng nghlwb nos Motion ym Mryste. Dyw e heb gael ei enwi.

Daw hyn wythnos wedi i Morgan Phillip Miller-Smith, 16 o Gonwy, farw yn dilyn parti calan gaeaf yn Sir Conwy.

Y gred yw bod Mr Miller-Smith wedi cymryd tabledi pinc gyda symbol Rolls Royce ar un ochr a 200mg ar yr ochr arall.

Fe rybuddiodd Heddlu Gogledd Cymru bryd hynny am beryglon y tabledi wedi sawl "argyfwng meddygol" yn y digwyddiad.

Wrth gadarnhau marwolaeth y dyn o Gasnewydd, dywedodd Heddlu Avon a Gwlad yr Haf na ddylai tabledi unrhyw un gymryd gyda'r gair 'Tesla' arnyn nhw "achos y risgiau iechyd cysylltiedig".

Pynciau Cysylltiedig