Dyn yn y ddalfa wedi lladrad, diolch i bobl leol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunGoogle

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i ladrad mewn Swyddfa Bost ar Ynys Môn wedi cadarnhau fod aelodau o'r cyhoedd wedi llwyddo i ddal un o'r rhai sy'n cael eu hamau o gymryd rhan yn y weithred.

Fe ddigwyddodd y lladrad yn Swyddfa Bost Rhosybol ger Amlwch, tua 17:15, ddydd Llun.

Fe wnaeth dau ddyn gyda throsol neu far haearn fygwth gweithwyr y swyddfa bost a mynnu cael arian.

Dywedodd yr heddlu fod dyn yn ei 30'au yn y ddalfa.

Fe wnaeth person arall lwyddo i ddianc gyda'r arian, tra bod un aelod o staff wedi dioddef man anafiadau.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Nigel Harrison o Orsaf Heddlu Caernarfon: "Roedd hwn yn ymosodiad arswydus ar Swyddfa Bost fach mewn cymuned glos, ac nid wyf yn synnu bod pobl leol wedi camu i mewn i geisio diogelu eu cymuned.

"Yn ffodus, nid yw'r anafiadau a ddioddefodd yr aelod o staff yn ddifrifol, ond rwy'n siŵr bod y profiad wedi bod yn un trawmatig, ac er mwyn gwarchod eu lles byddwn yn gofyn i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth, waeth pa mor ddibwys y maen nhw'n ei feddwl yw, i drosglwyddo'r wybodaeth honno i'r Heddlu ar unwaith."