'Sgwrs genedlaethol' ar ddyfodol chwaraeon yng Nghymru

Tennis silhouette Image copyright Getty Images
Image caption "Dim ond traean o boblogaeth Cymru" sy'n gwneud digon o ymarfer corff, meddai cadeirydd Chwaraeon Cymru

Mae pobl yn cael eu gwahodd i gyfrannu syniadau i weledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon wrth i "sgwrs genedlaethol" gael ei lansio ddydd Mawrth.

Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio cynllun Chwaraeon a Fi - Y Sgwrs, sy'n rhoi cyfle i bawb yng Nghymru gynnig eu barn ar ddyfodol chwaraeon yn y wlad.

Bydd y prosiect yn cynnwys syniadau gan y cyhoedd a rhanddeiliaid mewn sgwrs ddwy ffordd am weledigaeth newydd i chwaraeon yn gyffredinol, ac yn benodol ar gyfer datblygu strategaeth newydd i Chwaraeon Cymru.

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru: "Fel cenedl, dim ond traean o boblogaeth Cymru sy'n gwneud ymarfer corff i'r lefelau angenrheidiol.

"Mae hyn, ynghyd â'r lefelau cynyddol o ordewdra ymysg plant ac oedolion, yn broblem iechyd cyhoeddus fawr i'r dyfodol.

"Ni all chwaraeon yn unig ateb y galw o ran ymarfer corff, ond rhaid iddo wneud mwy. Dyma pam roeddwn wrth fy modd i gael cais i weithio gyda phobol a sefydliadau ar draws Cymru i ddatblygu gweledigaeth newydd ar y cyd."

'Ymddiriedaeth yn bwysig'

Daw hyn ar ôl i ymchwil newydd ddatgelu bod ymddiriedaeth yn ffactor pwysig o ran annog merched ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau.

Fe wnaeth adroddiad gan Streetgames Wales ar brosiect Us Girls Wales - a ariannwyd gan £690,000 o fuddsoddiad gan Chwaraeon Cymru - ddatgelu bod perthnasoedd gyda merched sy'n anodd eu cyrraedd yn gorfod dechrau ymhell cyn iddyn nhw ystyried cymryd rhan mewn ymarfer corfforol elfennol.

O weithredu'r egwyddor siarad a gwrando, nod Chwaraeon a Fi fydd rhoi barn y bobl wrth galon dyfodol chwaraeon Cymru - o'r lefel gymunedol i'r lefel uchaf.

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: "Mae gan bobol wahanol gymhellion dros gymryd rhan mewn chwaraeon - o fwynhad i iechyd, o berfformiad unigol i ddod yn brif athletwr ein cenedl.

"Mae'n bwysig y clywn ni gan ystod eang o bobol ar draws Cymru wrth i ni weithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i ffurfio gweledigaeth newydd i fyd chwaraeon," meddai.

Pynciau Cysylltiedig