Cais Llywodraeth Cymru i Gonwy gynnal 'digwyddiadau mawr'

A photo of Conwy Castle Image copyright Richard Hoare/Geograph
Image caption Bydd adroddiad y cyngor ar gynnal digwyddiadau mawr yn cael ei ystyried gan un o bwyllgorau'r awdurdod ddydd Mawrth

Mae Cyngor Conwy wedi derbyn cais gan Lywodraeth Cymru i gynnal cyfres o ddigwyddiadau mawr, gan gynnwys cyngerdd cerddorol a chystadleuaeth seiclo ryngwladol.

Mae adroddiad gan y cyngor yn dweud y gallai'r digwyddiadau fod yn sbardun i dyfu'r economi, ond yn cydnabod y gallai fod pryderon ynghylch "ymestyn adnoddau".

Y sector twristiaeth yw'r ail gyflogwr mwyaf yn y sir.

Bydd Conwy'n trafod naill ai ehangu neu leihau eu rhaglen digwyddiadau corfforaethol ddydd Mawrth.

Digwyddiadau rhyngwladol

Mae Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru (UDMLC) wedi gofyn a fyddai Cyngor Conwy yn fodlon gweithio gyda nhw i sicrhau digwyddiadau proffil uchel i ogledd Cymru.

Yn aml mae cynnal digwyddiadau o'r fath yn golygu ffioedd mawr, ac mae'r llywodraeth yn edrych at yr awdurdodau lleol am gefnogaeth ariannol.

Mae Conwy, sy'n cael ei redeg gan glymblaid Geidwadol-Annibynnol, yn trafod cyfleoedd y dyfodol, gan gynnwys un dewis i barhau i gefnogi'r digwyddiadau y maen nhw eisoes wedi ymrwymo iddyn nhw, neu i dyfu'r rhaglen.

Mae adroddiad y cyngor yn awgrymu y byddai'r ffioedd canlynol i'w talu ar rai o'r digwyddiadau y mae UDMLC yn eu cynnig:

  • Pencampwriaeth seiclo ryngwladol, 2019: £59,000;
  • Cyngerdd cerddorol rhyngwladol ar ddyddiad i'w bennu: £100,000;
  • Pencampwriaeth seiclo Ewropeaidd, 2020: £45,000;
  • Digwyddiad chwaraeon byd i ddynion, 2021: £100,000.

Oherwydd natur sensitif y trafodaethau gyda threfnwyr y digwyddiadau, mae UDMLC wedi gofyn am beidio enwi'r digwyddiadau yn benodol, ond mae'n debyg eu bod yn cyd-fynd â lleoliadau awyr agored sir Conwy.

Yn ogystal â ffioedd cynnal y digwyddiadau, mae costau rhedeg rhai o'r digwyddiadau yn sylweddol.

Image copyright Jane Baker
Image caption Daeth ras feicio'r Tour of Britain i ben yn Llandudno yn 2014 - roedd ffi i gynnal y digwyddiad yn £30,000 ac roedd costau ychwanegol o £30,000

Mae adroddiad y cyngor yn argymell blaenoriaethu digwyddiadau gaeaf a'r rhai sydd angen cefnogaeth yr awdurdod lleol i gael troed ar yr ysgol, ynghyd â'r rhai fyddai'n dod â budd economaidd a phroffil da yn y cyfryngau i Gonwy.

Aiff ymlaen i ddweud y byddai'r digwyddiadau dan sylw yn dod â nifer sylweddol i ymwelwyr i'r ardal, a denu cyfryngau'r byd i Gonwy.

Mae digwyddiadau mawr, meddai, yn sbardun i gefnogi twf economi Conwy gan eu bod yn ychwanegiad i'r cyfleoedd i dwristiaid, a hefyd yn "rhan hanfodol o gynllun adfywio'r cyngor".

Dywedodd y cynghorydd Llafur Ronnie Hughes, sy'n aelod o'r pwyllgor fydd yn ystyried y mater, y byddai ehangu yn "dda i bobl gogledd Cymru", ac nad oedd ganddo amheuaeth am y buddion economaidd.

Roedd y cynghorydd Ceidwadol Samantha Cotton hefyd yn "gwbl gefnogol" o'r syniad oherwydd y cyfraniad i'r economi.

Mae adroddiad y cyngor yn nodi bod "risg o gostau annisgwyl bob amser", ond y byddai crebachu'r rhaglen ddigwyddiadau "yn cyflwyno mwy o risg".

Fe ddangosodd astudiaeth yn 2015 bod nifer yr ymwelwyr i Gonwy wedi codi i 9.3m, bod gwariant wedi codi i £820m a bod 12,000 o swyddi'n gysylltiedig â'r sector twristiaeth.