Elsie Scully-Hicks: Dedfrydu llofrudd babi 18 mis oed

Published
image copyrightSouth Wales Police
image captionFe wnaeth y rheithgor benderfynu'n unfrydol bod Matthew Scully-Hicks yn euog o lofruddio Elsie Scully-Hicks

Bydd dyn a gafwyd yn euog o lofruddio'i ferch fach 18 mis oed bythefnos yn unig ar ôl ei mabwysiadu'n ffurfiol yn cael ei ddedfrydu'n ddiweddarach.

Fe wnaeth Matthew Scully-Hicks, 31 oed o Delabole, Cernyw, achosi cyfres o anafiadau i Elsie Scully-Hicks yn eu cartref yng Nghaerdydd yn yr wyth mis y bu dan ei ofal.

Bu farw bedwar diwrnod ar ôl cael ei hysgwyd yn ddifrifol ym mis Mai 2016.

Roedd Scully-Hicks wedi gwadu llofruddiaeth, ond fe'i cafwyd yn euog yn unfrydol gan y rheithgor ar ddiwedd yr achos yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun.

Clywodd y llys bod anafiadau "catastroffig" Elsie yn cynnwys torri ei phenglog, torri ei choes a chleisiau difrifol.

Roedd Scully-Hicks wedi honni nad oedd erioed wedi brifo Elsie, a'i bod wedi diodde' ei hanafiadau ar ôl iddo ei newid yn barod i fynd i'r gwely ar 25 Mai'r llynedd.

Bu farw yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ar 29 Mai wedi i feddygon farnu nad oedd modd ei hachub.

Dywedodd patholegydd bod ei hanafiadau yn "nodweddiadol iawn" o fabi oedd wedi cael ei hysgwyd.

image captionBu farw Elsie Scully-Hicks bythefnos wedi iddi gael ei mabwysiadu'n swyddogol

Dangosodd sgan CT fod ganddi waedu ar ei hymennydd, ac fe wnaeth archwiliad post mortem ddangos ei bod wedi torri ei hasennau, ei choes a'i phenglog.

Roedd yna waedu hefyd o fewn ei llygaid - rhywbeth sy'n cael ei gysylltu gydag anaf taro.

Amgylchiadau 'gofidus'

Wrth siarad wedi'r achos, dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Stuart Wales o Heddlu De Cymru bod marwolaeth Elsie wedi cael "effaith andwyol" ar ei theulu, ac ar y "gymuned ehangach, gan gynnwys y gweithwyr proffesiynol niferus a fu'n rhan o'i gofal a'r ymchwiliad dilynol".

"Hoffwn ddiolch i bob un ohonyn nhw, gan gynnwys y llu o dystion a wnaeth helpu'r erlyniad."

Ychwanegodd: "Mae'r achos hwn yn ymwneud â chyfres o amgylchiadau hynod brin a gofidus.

"Yma yn Heddlu De Cymru rydym yn parhau i barchu a gwerthfawrogi'r rôl y mae mabwysiadu, a'r rheini sy'n rhan ohono, yn chwarae yn ein cymdeithas."

Mae disgwyl i adolygiad o ymarfer plant gael ei gynnal er mwyn ymchwilio i rôl yr asiantaethau yn yr achos, ac ystyried a oes modd dysgu gwersi allai atal trasiedi debyg yn y dyfodol.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol