Lloyd Macey B.A.

Published
image copyrightAled Llywelyn

Mae dyddiadur y canwr Lloyd Macey yn llawn y dyddiau 'ma gydag ymarferion ar gyfer sioeau byw'r gyfres X Factor yn cymryd y rhan fwyaf o'i amser sbâr.

Ond mae wedi gorfod clirio amser ar gyfer taith i Gaerfyrddin ddydd Mawrth, 7 Tachwedd er mwyn mynychu ei seremoni raddio.

Bydd Lloyd yn derbyn gradd BA Perfformio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, er efallai byddai gradd mewn arlwyo yn fwy defnyddiol iddo.

Yn ystod y clyweliadau cyntaf ar gyfer X Factor, aeth ei nain gydag ef gyda brechdanau ar gyfer y ddau ac, er mawr syndod, roedd Simon Cowell yn arbennig o hoff o'r math arbennig yna o frechdan... mae'r gweddill, fel maen nhw'n dweud, yn hanes.

media captionLloyd Macey ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol

Ond mae Lloyd yn sicr o gyfraniad y cwrs at ei lwyddiant ar y gyfres:

"Fe wnaeth rhoi'r cyfle i mi dyfu a datblygu fel perfformiwr a dod o hyd i fy llais fy hun.

"Cawsom ein hannog i archwilio pob agwedd o berfformio cyn penderfynu ar yr hyn roedden ni am ganolbwyntio arno. Fe gafon ni gymaint o brofiadau gwahanol, a buon ni'n gweithio gydag ystod enfawr o berfformwyr proffesiynol a chyfarwyddwyr o fyd theatr a theledu trwy gydol y cwrs.

"Dwi ddim yn meddwl y byddwn i wedi cael y dewrder a'r hunan-gred i drio am The X Factor oni bai am y cyfleoedd a'r profiadau gwych a gefais yn ystod fy amser ar y cwrs."

Efallai bydd gwisgo mewn gwisgoedd rhyfedd yn ymarfer da i Lloyd hefyd. Gan ei fod yn hen stejar yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol, efallai bydd angen iddo brynu coban las cyn hir?

image copyrightPA

Straeon perthnasol