Cyffuriau yng nghorff dyn ifanc a foddodd yn Afon Teifi

Jeremy Pendragon gyda'i chwaer Willow Image copyright Willow Pendragon
Image caption Bu farw Jeremy Pendragon ar 6 Gorffennaf

Mae cwest i farwolaeth dyn 22 oed o Gastell Newydd Emlyn, a gafodd ei ddarganfod yn farw yn afon Teifi ym mis Gorffennaf, wedi clywed fod "cyfuniad sylweddol o gyffuriau yn ei waed".

Cafodd corff Jeremy Pendragon, a oedd yn cael ei adnabod fel Jem, ei ddarganfod gan ddeifwyr yr heddlu yn yr afon ar nos Iau, 6 Gorffennaf.

Daeth patholegydd i'r casgliad fod Mr Pendragon wedi boddi.

Cafodd cyffuriau oedd yn cynnwys cocên, ecstasi, diazepam a levamisole eu darganfod yng ngwaed y gwr ifanc.

Roedd lefel yr alcohol yn ei waed unwaith a hanner yn uwch na'r lefel sy'n dderbyniol ar gyfer gyrru.

Cyffuriau ar y noson flaenorol

Dywedodd cyfaill i Jem Pendragon, Carl Williams, wrth y cwest fod y ddau wedi bod yn cymryd cocên y noson flaenorol, ond nad oedd e'n gallu esbonio sut fod y cyffuriau eraill wedi cael eu darganfod yn ei waed.

Pan gafodd ei holi gan y crwner, Peter Brunton, dywedodd nad oedd yn gallu dweud ble roedd Mr Pendragon yn yr oriau ar ôl iddyn nhw gymryd y cyffur.

Image caption Daeth swyddogion o hyd i gorff Mr Pendragon yn Afon Teifi

Y diwrnod olynol, fe wnaeth y ddau ddyn a'u cyfaill Christopher Fisher, a chariad Mr Pendragon Haf Lloyd, fynd lawr i'r afon Teifi yng Nghastell Newydd Emlyn, am ei bod hi'n ddiwrnod braf.

Clywodd y cwest fod y criw wedi rhannu potel o rỳm rhyngddyn nhw, a chaniau o gwrw, cyn i'r dynion fynd i nofio yn yr afon.

Dywedodd Mr Williams wrth y cwest sut wnaeth Jem Pendragon nofio ar draws yr afon unwaith, cyn mynd i drafferth wrth groesi 'nôl.

Mewn datganiad a gafodd ei ddarllen yn y cwest dywedodd Mr Fisher ei fod yn cofio gweld Mr Pendragon yn gafael mewn cangen coeden, a bod y tri arall wedi mynd i'r afon i geisio'u helpu, ond bod y gŵr 22 oed wedi dechrau aflonyddu, a'u tynnu i lawr gyda nhw.

Dyfarniad o anffawd

Cafodd corff Mr Pendragon ei ddarganfod gan ddeifwyr yr heddlu am 19:45 y noson honno.

Wrth nodi dyfarniad o anffawd, dywedodd y Crwner Peter Brunton os oedd yna wersi i'w dysgu, yna "bod cymysgu alcohol a chyffuriau anghyfreithlon yn mynd i fod yn drychineb".

"Dyw hi yn ddim syndod fod Mr Pendragon wedi mynd i drafferth gyda'r rheiny yn ei waed," meddai.

"Un o'r nodweddion a gafodd ei nodi gan y patholegydd yn ei hadroddiad oedd fod cocên yn gyfnerthwr.

"Efallai bod Mr Pendragon yn gallu nofio'n dda, neu ei fod e'n credu eu bod yn medru. Ond o ganlyniad i'r cyfuniad o gyffuriau fe fethodd ac achub ei hun, ac fe roddodd dri o'i ffrindiau mewn perygl enbyd hefyd."