Gwrthod cynllun i droi hen felin yn atyniad twristaidd

Yr hen felin Image copyright Bluestone
Image caption Dyw'r adeilad ddim yn gallu cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd

Mae cynllun i droi hen felin Fictoraidd yn Sir Benfro yn atyniad twristaidd wedi cael ei wrthod.

Parc gwyliau Bluestone sydd tu ôl i'r cynllun, a'r bwriad oedd buddsoddi £2.5m ar ddiweddaru'r felin ym Melin Pwll Du, Martletwy a chreu rheilffordd stêm gul.

Maen nhw'n dweud y byddai hyn yn creu tua 60 o swyddi ac yn golygu y byddai modd gwarchod y felin, sy'n adeilad rhestredig gradd II.

Ond mae swyddogion cynllunio Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi argymell y dylai'r cynllun gael ei wrthod oherwydd yr effaith niweidiol posib ar lonyddwch yn yr ardal.

Maen nhw hefyd yn pryderu am yr effaith ar yr amgylchedd, sydd yn agos i rai rhywogaethau dan warchodaeth.

Image copyright Bluestone

Rheswm arall y cafodd y cynllun ei wrthod yw'r pryder ynglŷn â sut y byddai'r cynnydd mewn traffig yn cael ei rheoli.

Roedd llefarydd oedd yn siarad ar ran Bluestone wedi gofyn i'r pwyllgor cynllunio ohirio eu penderfyniad, yn hytrach na gwrthod y cais.

Dywedodd Robin Williams bod Bluestone wedi "ei synnu" am fod ei gwrandawiad wedi digwydd yn gynt na'r disgwyl, gan olygu nad oedden nhw wedi cael cyfle i gyflwyno'r holl wybodaeth berthnasol.

Ond casgliad y pwyllgor, yn sgil nifer o wrthwynebiadau i'r cynnig, oedd y byddai yn well i Bluestone ddechrau'r broses eto gyda "chais newydd".

Pynciau Cysylltiedig