Ymosodiad Blaenau Ffestiniog: Chwe blynedd dan glo i ddyn

rhun glyn Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 20 oed o Wynedd wedi ei ddedfrydu i chwe blynedd dan glo yn dilyn ymosodiad treisgar flwyddyn yn ôl.

Fe benderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mercher, fod Rhun Glyn o Benrhyndeudraeth yn euog o achosi niwed i Arwel Roberts mewn digwyddiad yn nhref Blaenau Ffestiniog ym mis Gorffennaf y llynedd.

Roedd Glyn wedi defnyddio potel fel arf yn erbyn Mr Roberts.

Disgrifiodd y Barnwr Huw Rees yr ymosodiad fel "gweithred dreisgar giaidd", ac nad oedd Glyn wedi dangos unrhyw edifeirwch am ei weithredoedd.

Fe ddioddefodd Mr Roberts greithiau i'w wyneb yn dilyn yr ymosodiad.

Pynciau Cysylltiedig