Gareth Davies yn galw am leihau eilyddio mewn rygbi

Anaf

Fe allai lleihau'r eilyddio sy'n digwydd mewn gemau rygbi proffesiynol arwain at lai o anafiadau, yn ôl pennaeth Undeb Rygbi Cymru.

Mae Cadeirydd yr Undeb, Gareth Davies yn poeni am y cynnydd mewn 'cyfergydion ac anafiadau cas" yn y gamp.

Dywedodd wrth raglen BBC Wales Live bod anafiadau o'r fath yn fygythiad i ddelwedd y gêm yn gyhoeddus.

Mae gwaith ymchwil wedi dangos bod cynnydd sylweddol wedi bod mewn cyfergydion yn y gêm.

'Gofynion ffitrwydd gwahanol'

Dywedodd Mr Davies, a enillodd 21 o gapiau i Gymru rhwng 1978 a 1985, y byddai'r gofynion ffitrwydd yn newid petai llai o eilyddio: "Os chi'n edrych nawr - ar ôl 50 munud, mae'r rheng flaen hollol newydd yn dod ar y cae - maen nhw gyd yn ffit, maen nhw'i gyd yn fawr, i gyd yn y ffresh.

Image copyright BBC Sport
Image caption Fe ddaeth Gareth Davies yn Gadeirydd Undeb Rygbi Cymru yn 2015

"Tasech chi'n disgwyl i chwaraewyr chwarae am 80 munud, fi'n credu falle bydde rhaid i'r chwaraewyr fod yn llai o faint, bydde'r gofynion ffitrwydd yn hollol wahanol.

"Fi'n credu bydde hynny'n un ffordd o warchod y chwaraewyr o gael yr holl collisions yma gyda'i gilydd - chwaraewyr mawr mawr cryf drwy'r amser."

"Mae Rygbi yn gêm hollol wahanol nawr i beth oedd hi 10 mlynedd yn ôl, gyda chwaraewyr mwy corfforol ar y maes. Dylai edrych ar y sefyllfa yma yn nhermau eilyddion.

Cynnydd cyfergyd

Mae Mr Davies yn teimlo bod pŵer a maint corfforol chwaraewyr modern yn risg i ddibrisio rygbi yn y tymor hir.

Mae gwaith ymchwil gan Dr Izzy Moore o Brifysgol MET Caerdydd yn dangos bod nifer cyf ergyd wedi cynyddu 172% mewn pedwar tymor.

Mae'r gwaith ymchwil sy'n cael ei ariannu gan Undeb Rygbi Cymru a'r corff rhyngwladol World Rugby, hefyd yn dangos bod chwaraewyr sy'n chwarae mwy na 25 gem yn fwy tebygol o ddioddef anaf cyfergyd.

Mae'r siawns o ddioddef cyfergyd dwywaith yn uwch hefyd mewn gemau rygbi rhyngwladol na mewn gemau cybiau neu ranbarthol.

Dywedodd Dr Moore: " Mae'r niferoedd yn uchel. Mae rhaid gwneud rhywbeth.

"Mewn gem o cysylltiad corfforol , fe fydd wastad risg. Y cwestiwn mawr yw dyfarnu pryd mae'r risg yn ormodol."