Llofruddiaeth Penygroes: Heddlu'n wynebu achosion

Emma Louise Baum Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Emma Louise Baum ym mis Gorffennaf 2016

Mae tri heddwas o Heddlu Gogledd Cymru yn wynebu camau disgyblu ynglŷn â'r ffordd y gwnaethon nhw gysylltu gyda dynes o Ddyffryn Nantlle cyn iddi gael ei llofruddio.

Mae ymchwiliad gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) wedi gorchymyn proses ddisgyblu o ganlyniad i'r cysylltiad rhwng yr heddlu ac Emma Baum, gafodd ei llofruddio ym Mhenygroes, Gwynedd yng Ngorffennaf 2016.

Mae ymchwiliad yr IPCC yn edrych ar sut wnaeth yr heddlu ymateb i alwad gan aelod o'r cyhoedd ar fore 18 Gorffennaf 2016.

Dyma'r diwrnod y cafwyd hyd i gorff Ms Baum oedd yn 22 oed.

Roedd ymchwiliad hefyd i sut wnaeth yr heddlu gysylltu gyda hi ar dri achlysur gwahanol.

Ym marn swyddog yr IPCC, mae gan o' leiaf ddau heddwas gwestiynau i'w hateb am gamymddwyn honedig.

Pryderon

Mae'r camymddwyn honedig yn ymwneud gyda methiant yr heddweision i ymateb yn ddigonol i bryderon gafodd eu codi gan fam Ms Baum.

Fe wnaeth mam Ms Baum ddweud ei bod hi wedi dweud wrth yr heddlu am ei phryderon ar fore Gorffennaf 17, 2016.

Mae gan heddwas arall gwestiynau i'w hateb ynglŷn â honiadau am beidio â dilyn canllawiau'r llu ar drais yn y cartref.

Mae disgwyl i gyfarfodydd gael eu cynnal cyn diwedd y mis ac i fanylion pellach gael ei ryddhau gan yr IPCC unwaith bydd y cyfarfodydd yn dod i ben.

Daeth ymchwiliad yr IPCC i ben ym mis Gorffennaf 2017 ac mae Heddlu'r Gogledd wedi cytuno gyda barn y swyddog ynglŷn â sefyllfa'r tri heddwas.

Straeon perthnasol