Gweithio trwy'r flwyddyn ar gyfer Diwrnod 'Dolig

Maen siwr bod nifer fawr ohonoch chi yn gwneud y paratoadau munud olaf ar gyfer Dydd Nadolig ond i rai mae'r gwaith caled yn dechrau fisoedd ymlaen llaw...


Image copyright Dofednod Cwm Tynant

Fferm dyrcwn

Mae fferm Cwm Tynant, ger Talybont yng Ngheredigion wedi ennill gwobrau lu am eu tyrcwn.

"Ni'n magu rhyw 400 o dwrcis a gwyddau pob blwyddyn" eglura Marion Evans. "Ond yn ogystal â 'ny, ma' da ni 80 o hwyaid a rhyw 30 o gywion ieir... y cyfan yn cael eu paratoi ar gyfer y Nadolig.

Ond mae'r gwaith yn dechrau ym mis Mai, pan mae'r gwyddau diwrnod oed yn cyrraedd. Ym mis Medi mae'r tyrcwn pum wythnos oed yn cyrraedd. Mae'r hwyaid a'r ieir diwrnod oed hefyd yn cyrraedd ym mis Medi.

Mae'r gwyddau'n pori drwy'r cyfnod maen nhw gyda ni, ond mae angen bwyd arbennig ar y twrcis... a maen nhw'n bwyta lot.

Image copyright Dofednod Cwm Tynant
Image caption Rhai o wobrau Fferm cwm Tynant yn y Ffair aeaf, gan gynnwys y pencampwr

Maen nhw'n cael bod mewn a mas yn yr awyr agored pan mae'r tywydd yn caniatau, ond yna tua canol Rhagfyr mae dydd y farn yn cyrraedd i nhw gyd truan. Mae'r cyfan yn cael eu lladd gyda ni yn ein lladd-dŷ bach ni yma ar y fferm.

Mae'n dipyn o marathon i gael y cyfan wedi eu lladd a'u paratoi mewn pryd,er mwyn bod yn barod ac yn ffres ar eu casglu, ond ni'n dod i ben â hi.

"Mae'r rhan fwyaf yn aros yn lleol, a mae gyda ni'r un pobl yn dod yn ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn gyda order, ond mae rhai yn ffeijio'u ffordd lan i Lundain a Chaerdydd fi wedi clywed."


Y ffatri tinsel

Staff y ffatri dinsel yn hapus wrth eu gwaith
Image caption Staff y ffatri dinsel yn hapus wrth eu gwaith

14 miliwn metr o dinsel pob blwyddyn. Dyna faint o'r stwff lliwgar mae Festive Productions o Gwmbran yn ei gynhyrchu bob blwyddyn. Mae'r gwaith o greu'r ardduniadau yn dechrau ym mis Ionawr yn ôl Cassie Hedlund, swyddog marchnata'r cwmni:

"Bydd adran dinsel y ffatri'n cau ym mis Rhagfyr ar gyfer cynnal a chadw'r peiriannau, ond ddechrau'r flwyddyn mae'r ffeiriau prynu'n dechrau eto ac erbyn diwedd mis Ionawr bydd 70% o'r archebion ar gyfer y flwyddyn nesaf wedi'u derbyn.

"Rhwng Mai a Tachwedd, mae'r ffatri'n cynhyrchu tinsel drwy'r dydd pob dydd ar 35 o beiriannau tinsel sydd wedi eu mewnforio'n arbennig o'r Almaen.

"Mae'n beth da bod y tinsel i gyd yn cael ei gynhyrchu yma yng Nghymru oherwydd petai ni'n gorfod ei fewnforio, byddai'r holl dinsel yn llewni 16 shipping container!"

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Alex Humphreys o raglen Ffeil yn ymweld â ffatri tinsel yng Nghwmbrân

Y ffatri papur lapio

Dych chi erioed wedi meddwl o ble mae'r Frenhines yn cael ei phapur lapio? Wel cwmni IG Design o Ystrad Mynach ger Caerffili sydd yn cael y dasg honno.

Mae'r broses o greu'r papur yn dechrau yn gynnar yn y flwyddyn ac mae'n gorfod cael ei wneud ar gyflymder.

Image caption Mae'r papur lapio yma'n 'rîli' fawr

Mae un peiriant yn unig yn medru argraffu 600 metr o bapur lapio, pob munud. Mae'r papur yn wreiddiol yn cael ei argraffu mewn rîl enfawr sy'n pwyso dros 500kilo ac yn cynnwys 12,000 metr o bapur lapio i pob rîl.

Nawr te, ble mae'r selotêp 'na?

Pynciau Cysylltiedig