Llofruddiaeth Bae Cinmel: 'Dirmygus a didostur'

tracy kearns Image copyright Wales news service

Clywodd rheithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug bod dynes o Sir Conwy wedi marw ar ôl cael i'w chymar ei thagu yn ei chartref.

Mae Anthony James Bird, 48, yn cyfaddef iddo ladd Tracy Kearns, 43, ar ôl darganfod ei bod mewn perthynas gyda dyn arall, ond mae o'n gwadu ei llofruddio.

Ar ran yr erlyniad, dywedodd Ian Unsworth QC bod y diffynnydd wedi gweithredu mewn modd ddirmygus a didostur.

Lapiodd ei chorff mewn plastig a'i symud o'u cartref ym Mae Cinmel, ger Y Rhyl, tra bod dwy ferch y cwpwl yn cysgu, cyn cuddio'r corff dan sbwriel mewn trelar.

Bwriad y diffynnydd, meddai, oedd darbwyllo'r awdurdodau i drin Ms Kearns fel person coll, fel bod amser iddo symud y corff eto.

'Derbyn cyfrifoldeb'

Ychwanegodd ei fod wedi dweud "celwydd ar ôl celwydd" wrth helpu aelodau'r teulu i chwilio amdani.

Danfonodd neges destun i Ms Kearns, meddai, gan wybod ei bod yn farw.

Dywedodd Mr Unsworth bod y diffynydd yn derbyn cyfrifoldeb am ei lladd erbyn hyn, ond bydd yr amddiffyn yn honni ei fod wedi colli rheolaeth.

Bydd yr erlyniad yn dadlau ei fod "yn gwybod yn iawn beth roedd yn ei wneud" wrth ei lladd, cael gwared ar ei chorff, a chamarwain aelodau'r teulu yn y dyddiau dilynol.

Roedd mewn perthynas â Ms Kearns am saith mlynedd, ac roedd ganddynt ddau o blant.

Roedd y ddau yn gweithio yng nghlwb maes carafannau Sandy Cove ym Mae Cinmel, ond yn ôl Mr Unsworth roedd y berthynas wedi dirywio a daeth Bird i wybod bod Ms Kearns mewn perthynas gyda dyn arall, Andrew Jones.

Er iddi ymddangos bod y diffynnydd wedi derbyn bod pethau ar ben rhyngddo a Ms Kearns, roedd hynny'n bell o'r gwir, yn ôl yr erlyniad.

Gwelodd y llys luniau camera cylch cyfyng yn dangos Ms Kearns yn gadael Sandy Cove nos Sul 7 Mai - y lluniau olaf ohoni yn fyw.

Y gred ydi ei bod wedi dychwelyd adref ar ôl cwrdd â Mr Jones yn ardal Y Rhyl.

Image copyright Wales news service
Image caption Tracy Kearns gyda'i phartner, Anthony James Bird

'Celwydd'

Dywedodd Bird wrth yr heddlu ei bod wedi gadael eu cartref yn gynnar bore Llun 8 Mai, wedi dod â'i char adref oherwydd problem gyda theiar, ac yna wedi cerdded o'r tŷ.

Celwydd oedd hyn, medd yr erlyniad, i esbonio pam bod y car yna.

Honnir bod Bird wedi mynd â'u plant i'r ysgol, cyn cael ei weld yn mynd a dod gyda threlar. Mae'n debygol, medd yr erlyniad, mai ddydd Mercher, 10 Mai, y symudwyd y corff o'r tŷ.

Mae cofnodion yn dangos na chafodd negeseuon gan Mr Jones i ffôn Ms Kearns eu darllen. Mae'r ffôn yn dal ar goll.

Cafodd Bird ei arestio yn Sandy Cove fore Iau 11 Mai. Yno hefyd daeth yr heddlu o hyd i'r trelar.

O'i archwilio ddeuddydd yn ddiweddarach, daethpwyd o hyd i gorff noeth Tracy Kearns, wedi ei lapio mewn plastig du.

Dywedodd Mr Unsworth bod archwiliad post mortem wedi amlygu pwysau sylweddol i'w gwddw, ac anafiadau pellach sy'n awgrymu ymosodiad hirach na'r hyn mae'r diffynnydd yn honni.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol