Disgwyl ad-dalu £33,000 i denantiaid am filiau dŵr

Ty'r Gelli Image copyright Google
Image caption Mae cynllun tai Tŷ'r Gelli wedi'i leoli yn Llanelli

Mae disgwyl i denantiaid yn Llanelli gael £33,000 mewn ad-daliadau ar ôl talu mwy na ddylen nhw ar eu biliau dŵr.

Fe wnaeth adolygiad ganfod fod Dŵr Cymru wedi gwneud camgymeriad gyda thaliadau Cyngor Sir Gâr am ddŵr i fenter dai Tŷ'r Gelli.

Bydd cyfarfod o bwyllgor gweithredol y cyngor yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, gydag argymhelliad y dylai'r tenantiaid gael ad-daliad.

Digwyddodd y camgymeriad rhwng mis Ebrill 2010 a mis Mawrth eleni, a chyfartaledd y ddyled i bob tenant yw £973.13 yr un.

Mae'r adroddiad yn argymell ad-dalu tenantiaid presennol, cyn-denantiaid, a theuluoedd neu ystadau unrhyw gyn-denantiaid sydd bellach wedi marw.

Pynciau Cysylltiedig