'Biwrocratiaeth' yn bygwth pysgotwyr cregyn gleision Conwy

cregyn gleision
Image caption Mae pysgota Cregyn Gleision yn boblogaidd iawn yn nhref Conwy

Mae casglwyr cregyn gleision yng Nghonwy wedi dweud bod "biwrocratiaeth" yn fygythiad i'r diwydiant.

Mae rheolau'r diwydiant yn gorchymyn bod pysgotwyr bellach yn defnyddio cychod trwyddedig er mwyn pysgota'r cregyn.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r rheolau wedi eu rhoi mewn lle wrth i orchmynion cyfreithiol gael eu trafod.

Dywedodd Thomas Jones, sy'n rhedeg busnes cregyn geision yn y dref, bod y newid "wedi dod allan o nunlle".

'Colli gwaith'

"Mae'r tymor yn dechrau ym mis Medi, ar ddechrau tymor fel hyn mae rheolau newydd wedi'u cyflwyno sy'n golygu bod rhaid cael trwydded pysgota cyn pysgota cregyn gleision ar yr afon," meddai Mr Jones.

Ychwanegodd: "Mae'r pysgotwyr sydd heb drwydded pysgota i gyd-fynd â'u trwydded cregyn gleision bellach allan o waith."

Mae'n dweud bod tri o'i weithwyr wedi colli eu swyddi, gyda dim ond dau yn weddill yn y dref sydd gyda'r gwaith papur angenrheidiol er mwyn pysgota yn yr aber.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae'r cyfan yn deillio o'r newid i'r ffordd mae'r diwydiant pysgodfeydd yn cael ei reoli.

Image caption Mae Thomas Jones berchen cwmni pysgota Cregyn Gleision yn nhref Conwy

Ers i drwydded caniatâd pysgota oedd yn bodoli ers 1948 ddod i ben yn 2008, mae'r diwydiant wedi bod "mewn limbo" yn ôl Mr Jones.

Ers 2008 mae'r pysgotwyr wedi bod yn dibynnu'n helaeth ar Gyngor Conwy er mwyn cael trwyddedau i bysgota cregyn gleision.

Dywedodd Mr Jones y byddai trwyddedu'r cychod yn costio miloedd na allai ei fforddio.

Bydd y mater yn cael ei drafod yn ddiweddarach ddydd Mawrth mewn cyfarfod o arweinwyr Cyngor Conwy, sy'n cael eu hannog i gefnogi apêl y pysgotwyr.

'Cydymffurfio'

Mae gofyn i gynghorwyr helpu baratoi ac ariannu proses gyfreithiol fyddai'n amlinellu pwy sy'n rheoli gwlâu cregyn gleision yn yr aber.

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi dweud bod "gwaith caled wedi digwydd i annog ceisiadau am drwydded yn lle trwydded 1948 ble bydd pysgotwyr gyda hawliau llawn i'r gwlâu môr".

"Nes bydd gorchymyn newydd yn cael ei ganiatáu, mae gofyn i bysgotwyr ddefnyddio eu trwydded cychod i gydymffurfio gyda'r ddeddfwriaeth berthnasol," meddai.

Mae pryder yng Nghonwy y gallai hynny gymryd 18 mis, fyddai'n ddinistriol i'r diwydiant.

"Mae'n edrych yn ddrwg ar hyn o bryd gyda'r ddeddfwriaeth," meddai Mr Jones.