Lluniau: Llyfr y Flwyddyn 2017

Dyma gip ar uchafbwyntiau seremoni Llyfr y Flwyddyn 2017.

Idris Reynolds enillodd brif wobr Gymraeg eleni am ei gyfrol Cofio Dic am y prifardd Dic Jones ac Alys Conran oedd enillydd y brif wobr Saesneg am ei nofel Pigeon.

Image caption Roedd tlysau'r enillwyr wedi eu creu gan yr artist Angharad Pearce Jones
Image caption Cynhaliwyd y seremoni yn The Tramshed yn ardal Grangetown, Caerdydd
Image caption Eirian James, Mari George a Catrin Beard oedd y panel beirniadu Cymraeg
Image caption Cyfle am sgwrs cyn i'r seremoni gychwyn
Image caption Ashok Ahir yn sgwrsio â'r cyflwynydd Nia Roberts ar gyfer rhaglen arbennig o Stiwdio am Llyfr y Flwyddyn ar BBC Radio Cymru
Image caption Sgwrsio
Image caption Yr Athro Jason Walford Davies yn sgwrsio â Brychan Llŷr, mab y diweddar Dic Jones
Image caption Y DJ Gareth Potter
Image caption Eleri Siôn oedd meistres y ddefod
Image caption Idris Reynolds yn derbyn ei wobr. Ef oedd enillydd prif wobr Cymraeg Llyfr y Flwyddyn eleni am ei gasgliad o atgofion am y prifardd a'r cyn-archdderwydd, Dic Jones.
Image caption Yn y categorïau Saesneg fe wnaeth Alys Conran gipio tair gwobr, gan gynnwys y prif un, am ei nofel Pigeon
Image caption Enillwyr y categorïau Saesneg oedd Peter Lord yn y categori Ffeithiol Greadigol, Alys Conran a John Freeman oedd yn fuddugol yn y categori Barddoniaeth. Hefyd yn y llun y beirniaid Tyler Keevil a Dimitra Fimi, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn a'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas.
Image caption Roedd y patrwm ar ffrog y beirniad Eirian James, perchennog siop lyfrau yng Nghaernarfon yn addas iawn ar gyfer yr achlysur
Image caption Idris Reynolds
Image caption Owain Schiavone yn cyflwyno gwobr i Guto Dafydd a gipiodd wobr Barn y Bobl Golwg360 am ei nofel, Ymbelydredd.
Image caption Aneirin Karadog, enillydd y categori Barddoniaeth am ei gyfrol Bylchau
Image copyright Caryl Lewis
Image caption Caryl Lewis enillydd y categori Ffuglen am ei nofel Y Gwreiddyn