Croeso llugoer i Siôn Corn sydd ddim yn siarad Cymraeg

sion corn Image copyright Geraint Price

Mae penderfyniad cwmni Stad Rhug ger Corwen yn Sir Ddinbych i gael Siôn Corn di-Gymraeg i ddosbarthu anrhegion i blant y cylch wedi arwain at ymateb chwyrn ar wefannau cymdeithasol.

Yn ôl hysbyseb ar ran Stad Rhug - stad 12,500 o erwau sy'n cynnwys plasty hynafol Rhug - bydd modd i rieni dalu £10 neu £5 er mwyn i'w plant gwrdd a chael anrheg gan Siôn Corn.

Ond mae'r hysbyseb hefyd yn dweud: "Yn anffodus nid yw Siôn Corn yn siarad Cymraeg, ond mae ei helpwyr bach yn hapus i helpu".

Mae degau wedi ymateb mewn anghredinedd ar Facebook i statws ieithyddol Santa.

Santa ffug?

Wrth ymateb, gofynnodd Gruff a Nia Elis-Williams: "Oedd hi MOR anodd dod o hyd i Gymro yng Nghorwen?"

Mae'r actores a'r cynhyrchydd teledu Eiry Palfrey yn holi: "Does bosib nad oes Cymro Cymraeg ar gael yn yr ardal yna!"

Ac mae un cyhoeddiad ar Facebook hyd yn oed yn amau mai rhywun yn dynwared y Siôn Corn go iawn fydd yn ymweld â Rhug.

"Os nad yw Sion Corn yn siarad Cymraeg, yna nid Sion Corn yw e ond Santa Claus," medd Carys Moseley.

Mae Stad Rhug wedi ymateb ar eu tudalen Facebook, ac wedi anfon yr ymateb yma i BBC Cymru Fyw:

"Rydym, wrth gwrs, yn gwerthfawrogi sylwadau'r cyhoedd am Siôn Corn gan ei fod yn rhoi'r cyfle i ni wella ein gwasanaethau er lles y gymuned.

"Mae'r bobl leol yn hynod bwysig i Rhug ac mae'n wirioneddol ddrwg gennym pe bai rhai'n teimlo ein bod wedi sarhau eu teuluoedd a'r iaith Gymraeg drwy ein dewis o Siôn Corn.

"Byddem yn gwneud newidiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf ac fe fydd plant a rhieni yn gweld gwahaniaeth wrth ymweld yn 2018 ond mae croeso mawr i bawb eleni hefyd gan ei fod yn ddigwyddiad llawn hwyl i ddechrau dathliadau'r Nadolig."

Ychwanegodd llefarydd fod y stad yn ystod y flwyddyn diwethaf wedi "cymeryd camau mawr i newid elfennau'r cwmni i fod yn ddwy-ieithog, gan gynnwys creu bwydlenni dwy-ieithog, marchnata yn ddwy-ieithog, cyflwyno dwy-ieithrwydd i'n safleoedd cymdeithasol a dechrau gwaith ar wefan gwbl ddwy-ieithog i'w lansio yn 2018."