'Dyn yn ddi-hid wedi diflaniad cymar'

tracy kearns Image copyright Wales news service

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod dyn o Sir Conwy, sy'n gwadu llofruddio'i gymar ar ôl darganfod ei bod mewn perthynas â dyn arall, wedi bwriadu gofyn iddi i'w briodi ar ben Tŵr Eiffel ym Mharis.

Dydd Mawrth dywedodd Diane Powell ei bod hi'n nabod Anthony Bird a Tracy Kearns ers 15 mlynedd, a bod y ddau deulu wedi bwriadu mynd ar wyliau i Ffrainc efo'i gilydd fis Mai, ychydig cyn diflaniad Ms Kearns.

Dywedodd Mrs Powell fod Mr Bird wedi dweud bod ei bartner wedi gadael eu cartref ym Mae Cinmel tua 02:20 fore Llun 8 Mai am fod ganddi rywle arall i fyw, a byddai'n dychwelyd i nôl eu dau blentyn ar ôl trwsio un o deiars ei char.

A hithau methu credu y byddai ei ffrind yn gadael ei phlant, ffoniodd Mrs Powell mam Ms Kearns, Eileen Jones, a'i chynghori hi gysylltu â'r heddlu, wedi i Bird ddweud nad oedd o'n poeni amdani.

'Mae o wedi fy nal i'

Doedd Mrs Powell ddim yn gwybod am y berthynas rhwng Ms Kearns, 43, a dyn arall, Andrew Jones, tan y sgwrs gyda'i mam.

Dywedodd bod Bird wedi gofyn wrth Ms Kearns a oedd yn bosib i'r ddau barhau i fyw dan yr un to, ond bod hithau'n mynnu symud o'r tŷ.

Roedd yn ddigynnwrf wrth drafod y sefyllfa gyda hi, meddai, ac yn falch bod y dyn arall ym mywyd ei gymar yn berson derbyniol. "Doedd o ddim yn ddagreuol," dywedodd.

Image copyright Wales news service
Image caption Tracy Kearns gyda'i phartner, Anthony James Bird

Clywodd y rheithgor bod Eileen Jones wedi gofalu am blant y cwpwl yn ei chartref yn Llandudno tra bod Ms Kearns yn Blackpool gydag Andrew Jones.

Dywedodd bod Bird y tu allan i'r tŷ pan ddychwelodd Ms Kearns i Landudno fore Sul 7 Mai, a bod ei merch wedi dweud wrth adael: "Mae o'n gwybod. Mae o wedi fy nal i".

Dyna'r tro olaf iddi weld ei merch, ond fe gawson nhw sgwrs ffôn y noson honno.

Nos Fawrth 11 Mai yn ystod gwers nofio'r plant, dywedodd y diffynnydd wrth Mrs Jones bod Ms Kearns wedi gadael, a'i fod wedi blino ar bobl yn dweud celwydd wrtho.

Dywedodd Mrs Jones: "Does dim ffordd y byddai hi'n ei gadael hi mor hir heb siarad â minnau a'r merched," meddai.

Roedd y diffynnydd, meddai, yn hollol ddi-hid pan ddywedodd hi wrtho ei bod wedi dweud wrth yr heddlu bod ei merch ar goll.

Mae'r erlyniad yn honni i Bird dagu Ms Kearns i farwolaeth rhwng 7 a 11 Mai, a chuddio'i chorff noeth, wedi ei lapio mewn plastig, dan rwbel mewn trelar.

Mae'r diffynnydd yn derbyn mai fo oedd yn gyfrifol am y farwolaeth ond mae o'n gwadu llofruddiaeth.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol