Beirniadu Llafur am gadw trefn ethol arweinydd newydd

Carwyn Jones a Jeremy Corbyn Image copyright Getty Images
Image caption Bydd y system i ethol olynydd Carwyn Jones yn wahanol i'r un gafodd ei ddefnyddio i ddewis Jeremy Corbyn fel arweinydd

Mae adain chwith y blaid Lafur wedi cyhuddo penaethiaid y blaid o anwybyddu galwadau i newid y ffordd mae eu harweinwyr yn cael eu hethol.

Fe wnaeth pwyllgor gweithredol Llafur Cymru wrthod cynigion i roi pleidlais gytbwys i bob un o'u haelodau.

Mae'n golygu y bydd olynydd Carwyn Jones yn cael ei ddewis dan system wahanol i'r un ar gyfer Jeremy Corbyn ac arweinydd Llafur yn Yr Alban.

Mae rhai ymgyrchwyr eisiau i'r mater gael ei ddatrys yng nghynhadledd Gymreig y blaid.

Cadw coleg etholiadol

Fe wnaeth Llafur ymgynghori gyda'u haelodau ynglŷn â pha reolau ddylai gael eu defnyddio i ddewis arweinydd yn y dyfodol.

Yn ôl ffynonellau, fe wnaeth 19 o'r 27 plaid etholaethol wnaeth ymateb ddweud eu bod eisiau defnyddio system un-aelod-un-pleidlais.

Dim ond pump oedd eisiau cadw'r coleg etholiadol, ble mae pwyslais gwahanol ar bleidlais y gwleidyddion, undebau llafur, ac aelodau.

Image caption Carwyn Jones sydd wedi bod yn arwain Llafur Cymru ers 2009

Yn gynharach yn y mis fe wnaeth Pwyllgor Gweithredol Cymreig y blaid benderfynu cadw'r coleg etholiadol - penderfyniad gafodd ei groesawu gan y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Mae aelodau Llafur yng Ngogledd Caerdydd eisoes wedi mynegi eu "siom" gyda'r penderfyniad.

Dywedodd grŵp Welsh Labour Grassroots, sy'n gysylltiedig â mudiad Momentum wnaeth ddatblygu o ymgyrch arweinyddiaeth Mr Corbyn, eu bod yn gobeithio y bydd ardaloedd eraill yn gwneud yr un peth.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol