Llanc yn gwadu paratoi ymosodiad terfysgol yng Nghaerdydd

castell Caerdydd Image copyright Google

Mae llanc 17 oed na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol wedi ymddangos yn y llys i wadu cyhuddiad iddo gynllunio ymosodiad terfysgol yng Nghaerdydd.

Cafodd y llanc o ardal Rhondda Cynon Taf ei arestio wedi iddo gyhoeddi llun o Gastell Caerdydd ar ei dudalen Instagram.

Daeth yr heddlu o hyd i "lythyr merthyrdod" yn ei ystafell wely.

Mae'n gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn.

Clywodd y llys ei fod hefyd wedi ysgrifennu llythyr oedd yn cynnwys rhestr o bwyntiau, gan gynnwys "rhedeg dros anghredinwyr gyda char" a "tharo anffyddwyr sy'n groes i Allah yn eu gyddfau".

Dywedodd Matthew Brook ar ran yr erlyniad yn Llys y Goron Birmingham fod y llythyr yn dechrau trwy ddweud: "Rwyf yn filwr i'r Wladwriaeth Islamaidd.

"Rwyf wedi ymosod ar Gaerdydd heddiw gan fod eich llywodraeth yn parhau i fomio targedau yn Syria ar Irac. Bydd mwy o ymosodiadau yn y dyfodol."

'Radicaleiddio ar-lein'

Cafodd y llanc - sy'n wyn ac o gefndir Prydeinig - ei arestio ar 30 Mehefin eleni.

Mae hefyd yn gwadu dau gyhuddiad o annog terfysgaeth a dau o fod â gwybodaeth derfysgol yn ei feddiant.

Mae'r erlyniad yn honni iddo gael ei radicaleiddio ar-lein, a'i fod yn cynllunio ymosodiad "yn enw Islam" ar ei ben ei hun.

Pan aeth yr heddlu i'w gartref fe ddaethon nhw o hyd i forthwyl a chyllell mewn bag oedd yn eiddo iddo ynghyd â'r llythyr merthyrdod.

Clywodd y llys bod y llanc, mewn cyfweliad â'r heddlu - wedi cyfadde' cyhoeddi deunydd ar Instagram am ymosodiad ar Gaerdydd, ond mynnodd nad oedd yn bwriadu unrhyw niwed i neb, ac nad oedd ganddo fwriad chwaith i ddefnyddio'r morthwyl a chyllell i niweidio neb.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig