Dyn yn marw wedi dwy flynedd yn yr ysbyty ar ôl ymosodiad

Ymosodiad Image copyright Heddlu'r De
Image caption Bu Matthew Sheehan yn yr ysbyty am ddwy flynedd

Mae dyn anabl a ddioddefodd ymosodiad gan ei gymydog wedi iddo gwyno bod ei gi yn cyfarth yn y nos, wedi marw ar ôl bod yn yr ysbyty am ddwy flynedd.

Fe wnaeth Raymond Burrell ymosod ar Matthew Sheehan y tu allan i'w dŷ yng Nghaerdydd ym mis Medi 2015, gan ei adael mewn pwll o waed.

Mewn achos yn 2016, cafodd Burrell ei ganfod yn ddieuog o geisio llofruddio ond yn euog o achosi niwed corfforol difrifol, ac fe gafodd ddedfryd o garchar am oes.

Dywedodd y barnwr y dylai dreulio o leiaf wyth mlynedd dan glo.

Clywodd y llys yn ystod yr achos fod Mr Sheehan wedi cwyno yn gyson bod ci Raymond Burrell yn gwneud sŵn yn hwyr yn y nos a'i fod wedi ymosod arno yn dilyn ffrae yn gynnar un bore.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod yn gweithio gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron yn dilyn marwolaeth Mr Sheehan.

Dywedodd llefarydd: "Rydym yn ymwybodol o'r ffaith bod Matthew Sheehan wedi marw ar 9 Tachwedd yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

"Mae tîm ymchwilio troseddau difrifol Heddlu De Cymru bellach wedi cysylltu â theulu Mr Sheehan, Gwasanaeth Erlyn y Goron a Chrwner EM mewn perthynas â'i farwolaeth."

Roedd Burrell wedi treulio cyfnod yn y carchar yn y gorffennol ar ôl iddo saethu ei gariad 17 oed yn farw yn 2002.