Nifer y diwaith yng Nghymru yn gostwng i 4.1%

diweithdra

Mae nifer y di-waith yng Nghymru wedi gostwng ymhellach, yn ôl ffigyrau diweddara'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Roedd canran y di-waith yn 4.1% rhwng Gorffennaf a Medi, o'i gymharu â chanran o 4.3% ar gyfer y DU.

Roedd 5,000 yn llai o bobl yn ddi-waith o'i gymharu â'r cyfnod rhwng Ebrill a Mehefin, a 6,000 yn llai o gymharu â'r cyfnod rhwng Gorffennaf a Medi 2016.

Ond roedd cynnydd o 8,000 yn nifer y bobl sydd ddim yn gweithio a ddim ar gael i weithio oherwydd salwch neu eu bod yn gofalu am rywun.

Roedd hynny yn 13,000 yn fwy na'r un cyfnod y llynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran ONS fod nifer y bobl mewn cyflogaeth yn uwch na'r un cyfnod y llynedd "ond byddwn wastad yn rhoi rhybudd i beidio â rhoi gormod o bwyslais ar ffigyrau un chwarter".

'Cydbwyso'

Wrth ymateb i'r ffigyrau dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod y lefel diweithdra yng Nghymru bellach yn agos at fod ar ei lefel isaf erioed.

"Rydyn ni'n parhau i weithio'n galed i gefnogi busnesau ar draws Cymru er mwyn iddyn nhw allu ffynnu a thyfu," meddai.

Dywedodd Adam Price, llefarydd Plaid Cymru ar yr economi, fod de ddwyrain Lloegr yn parhau i ffynnu a hynny ar draul gweddill y DU.

Galwodd am ail gydbwyso'r economi yn ddaearyddol.

"Rhaid peidio â chaniatáu i un rhanbarth fwynhau llwyddiant ar gost ardaloedd eraill," meddai.

Pynciau Cysylltiedig