ACau i ymchwilio i gynllun tai £125m i bobl fregus

hen berson Image copyright SPL
Image caption Mae rhan fwyaf y bobl sy'n cael cymorth drwy'r cynllun yn henoed

Bydd Aelodau Cynulliad yn cynnal ymchwiliad i gynllun £125m sydd yn helpu pobl fregus aros yn eu cartrefi eu hunain.

Mae rhaglen Cefnogi Pobl yn helpu tua 67,000 o unigolion, gan gynnwys henoed a'r rheiny ag anghenion iechyd meddwl.

Ym mis Awst fe wnaeth Swyddfa Archwilio Cymru feirniadu "anghysondebau" yn y ffordd roedd cyllid yn cael ei ddosbarthu a'i reoli.

Dywedodd cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Nick Ramsay nad oedd gan Lywodraeth Cymru syniad digon da o effaith y cynllun ar ôl 14 mlynedd.

Dim gwarchod cyllid

Ers i'r rhaglen lansio yn 2003 mae cynghorau wedi cael cyllid i ariannu gwasanaethau cymorth tai i bobl fregus, un ai yn uniongyrchol neu drwy ddarparwyr eraill.

Mae'n eu cynorthwyo i aros yn eu cartrefi eu hunain a lleihau'r baich ar wasanaethau iechyd a chymdeithasol.

Mae'r rhan fwyaf o'r 40,000 sy'n cael eu helpu yn henoed.

Ond yn dilyn adroddiad beirniadol Swyddfa Archwilio Cymru, codwyd pryderon ym mis Hydref nad oedd cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 yn gwarchod y cyllid bellach.

Image caption Dywedodd Nick Ramsay nad oedd Llywodraeth Cymru'n gwybod digon am yr effaith roedd y cynllun wedi'i gael

Yn lle hynny bydd cynghorau yn cael mwy o ryddid i wario'r arian.

Wrth gyhoeddi'r ymchwiliad ddydd Mercher, dywedodd Mr Ramsay fod Cefnogi Pobl yn darparu "gwasanaethau gwerthfawr i bobl fregus mewn ystod o amgylchiadau gwahanol".

"Fodd bynnag mae cyflymder y cynnydd yn destun pryder, ac mae'n siomedig fod gan Lywodraeth Cymru dal diffyg dealltwriaeth ddigonol o effaith gyfan y rhaglen, 14 mlynedd ers iddi lansio.

"Byddwn yn edrych ar sut mae'r rhaglen yn datblygu er mwyn darparu ar gyfer anghenion rhai o'r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas, sut mae bron i £125m yn cael ei wario, a sut mae effeithlonrwydd y gwasanaethau hynny a'r holl arian yna'n cael ei arolygu."

Pynciau Cysylltiedig