Llys yn clywed fod corff wedi ei guddio mewn tŷ chwarae

tracy kearns Image copyright Wales news service

Mae llys wedi clywed bod dyn o Sir Conwy wedi cuddio corff noeth ei gymar yn nhŷ chwarae eu plant ar ôl ei thagu i farwolaeth.

Yn ôl patholegydd y Swyddfa Gartref, roedd Anthony Bird wedi datgelu hyn wrth gael ei holi gan dditectifs ynglŷn â marwolaeth Tracy Kearns, 43, yn eu cartref ym Mae Cinmel fis Mai eleni.

Ar ôl cynnal archwiliad post mortem, dywedodd Dr Jonathan Medcalfe fod Ms Kearns wedi marw o ganlyniad i anafiadau sylweddol i'w gwddf.

Mae Mr Bird yn derbyn mai fo sy'n gyfrifol am farwolaeth Ms Kearns rhwng 7 a 11 Mai ar ôl darganfod ei bod mewn perthynas â dyn arall, ond mae'n gwadu ei llofruddio.

Clywodd y rheithgor bod y diffynnydd wedi dweud wrth yr heddlu ei fod yn credu mai ddydd Mawrth 9 Mai y symudodd y corff o'r tŷ chwarae i drelar.

Cafodd y trelar ei ddarganfod ddydd Sadwrn 13 Mai y tu ôl i glwb Sandy Cove ym Mae Cinmel, lle roedd Mr Bird a Ms Kearns yn gweithio.

Daeth yr heddlu o hyd i'r corff dan rwbel yng ngwaelod y trelar.

Fe welodd y rheithgor luniau o'r anafiadau i gorff Ms Kearns.

Dywedodd y patholegydd bod rhai o'r anafiadau'n awgrymu bod yr ymosodiad wedi bod yn un fwy sylweddol nag y mae'r diffynnydd yn ei awgrymu.

Mae'r achos yn parhau.