Olion bys llanc o Gaerdydd ar 'lythyr merthyrdod'

Birmingham Image copyright Google
Image caption Yn Llys y Goron Birmingham mae'r achos

Cafodd wyth o olion bys sy'n cyfateb i lanc sydd wedi ei gyhuddo o gynllunio ymosodiad terfysgol yng Nghaerdydd ar "lythyr merthyrdod", mae llys wedi clywed.

Honiad yr erlyniad yw bod y llanc 17 oed o Rondda Cynon Taf, na ellir ei enwi, wedi ysgrifennu'r nodyn yn galw am ymosodiadau eraill.

Clywodd Llys y Goron Birmingham fod llawysgrifen ar y llythyr yn debyg iawn i lawysgrifen y bachgen.

Mae'r llanc yn gwadu paratoi i gyflawni gweithredoedd terfysgol a phedwar cyhuddiad arall.

Dywedodd yr erlynydd Matthew Brook wrth y rheithgor: "Cafodd y nodyn ysgrifenedig yr ydych newydd edrych arno ei archwilio gan arbenigwr llawysgrifen.

"Cymharodd y nodyn yn erbyn llawer o samplau o lawysgrifen y diffynnydd.

"Dywedodd yr arbenigwr fod y canfyddiadau yn rhoi cefnogaeth derfynol mai'r diffynnydd yw awdur y nodyn."

Image copyright Getty Images

Mae'r rheithgor eisoes wedi clywed fod y llanc wedi chwilio'r rhyngrwyd am fanylion diogelwch mewn cyngerdd gan y canwr Justin Bieber yn Stadiwm Principality Caerdydd.

Mewn datganiad i'r llys, soniodd y Ditectif Gwnstabl Lee Davis o Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru am arestio'r llanc yn ei gartref yn ne Cymru ar 30 Mehefin.

Dywedodd: "Gofynnais i'r bachgen 'ble mae'ch ffôn?' ac fe atebodd yntau 'mae o yma' cyn mynd ymlaen i roi ei law yn ei boced a'i dynnu allan."

Yna ysgrifennodd y bachgen ei gyfrinair cyfrif Instagram - "TruckAttack" - yn llyfr nodiadau'r swyddog.

Mae'r llys hefyd wedi clywed bod y llanc wedi ysgrifennu nodyn yn datgan ei hun yn filwr o'r Wladwriaeth Islamaidd yn bygwth ymosodiad gyda cherbyd.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol