Uwch Gynghrair Cymru yw'r rhataf yn y DU i wylio pêl-droed

Cefnogwyr Abertawe

Am y trydydd tymor yn olynol, Cymru yw'r lle rhataf i wylio pêl-droed o ran prif gynghreiriau'r DU, yn ôl adroddiad blynyddol ar gost gwylio'r gamp.

Mae'r arolwg gan y BBC wedi holi 232 o glybiau ar hyd Cymru, Lloegr, Yr Alban, Gogledd Iwerddon ac Ewrop i ddarganfod faint yw'r gost i gefnogwyr ddilyn eu tîm.

Er bod Uwch Gynghrair Cymru yn parhau i fod y rhataf, mae cost cyfartalog tocyn tymor rhad yn y gynghrair wedi cynyddu mwy na 10%.

Mae cefnogwyr oddi cartref hefyd yn talu bron i 10% yn fwy ar gyfartaledd i brynnu tocyn unigol rhataf y gynghrair.

Wrth ymateb dywedodd Ysgrifennydd Uwch Gynghrair Cymru, Gwyn Derfel ei fod yn "annog mwy o gefnogwyr i ddod i wylio pêl-droed o safon am bris rhesymol".

Uwch Gynghrair Cymru

Image copyright Getty Images
Image caption Gemau cartref Bangor yw'r drytaf i wylio yn Uwch Gynghrair Cymru, gyda thocyn unigol yn £9

Ym Mhrestatyn ceir y tocyn tymor rhataf, £60, gyda chefnogwyr Bangor yn talu fwyaf, £126.

Mae'r tocynnau unigol rhataf ar gael yn Y Bala a MET Caerdydd am £6.

Tocyn ar gyfer gwylio gêm gartref ym Mangor yw'r drytaf yn y gynghrair, gyda mynediad i gae Nantporth yn £9.

Crys, pei a phaned

Yn ogystal ag edrych ar brisiau tocynnau mae'r arolwg hefyd yn edrych ar brisiau crysau.

Cei Connah sy'n cynnig y crys rhataf ar gyfer oedolyn, £20, ac am grys plentyn, £15.

Crys plentyn MET Caerdydd yw'r drytaf yn y gynghrair, £34.95, tra bod Aberystwyth yn codi £41.50 am grys oedolyn - y drytaf allan o'r 12 clwb yn y gynghrair.

Image copyright Getty Images
Image caption Bydd cefnogwyr Wrecsam yn falch bod pris tocyn ar gyfer gêm unigol wedi gostwng

Ychwanegodd Mr Derfel: Yn yr hinsawdd economiadd ble mae'r esgid yn gwasgu i rai, unwaith eto mae Uwch Gynghrair Cymru JD yn cynnig pêl-droed o safon am bris rhesymol.

"Mae rhaid i ni dderbyn tydi'r torfeydd ddim ar y lefel dylie nhw fod, ond baswn yn annog unrhyw un sydd heb wylio gêm yn y gynghrair ers tro i roi cynnig arall arni am bris rhesymol."

Abertawe

Mae'r tocyn tymor drytaf ar gyfer Abertawe yn Uwch Gynghrair Lloegr yn £489, gyda'r rhataf werth £419.

Mae'r clwb wedi cynyddu'r pris am bei, £3.90, a phaned, £2.20, ond mae prisiau gweddill nwyddau ar ddiwrnod gêm yn parhau'r un peth.

Mae tocyn unigol ar gyfer gêm gartref Yr Elyrch yn £35 gyda'r drytaf yn £45.

Caerdydd

Yn y Bencampwriaeth mae Caerdydd hefyd wedi cynnyddu prisiau te a phei, gyda nwyddau eraill yn parhau'r un pris.

Mae'r tocyn tymor rhataf i wylio Caerdydd yn costio £299, gyda'r drytaf yn £519.

Mae pris tocyn ar gyfer un gêm yn amrywio o £18 i £34, ond mae disgwyl i gefnogwyr oddi cartref dalu rhwng £22 i £26.

Casnewydd

Mae Casnewydd wedi gostwng y prisiau ar gyfer tocynnau tymor, crysau plant a rhaglen yn ôl yr arolwg.

Wrecsam

Mae Wrecsam wedi gostwng pris tocyn ar gyfer gem unigol, £20 am y drytaf a £15 am y rhataf.

Mae pris popeth arall wedi parhau'r un fath i'r clwb o Gynghrair Genedlaethol Lloegr.