Pryder Pontardawe am doriad £40,000 i ganolfan celfyddydau

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Rebecca James sy'n ein tywys o gwmpas Canolfan Celfyddydau Pontardawe

Mae dyfodol hwb celfyddydol yng Nghwm Tawe yn y fantol wrth i'r cyngor lleol ystyried toriadau.

Fe allai Canolfan Celfyddydau Pontardawe golli £40,000 o'i chyllid - rhywbeth fyddai'n "gatastroffig" yn ôl un sy'n byw yn yr ardal.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot angen arbed £10.2m ac felly'n ceisio annog canolfannau i weithredu'n fwy annibynnol.

Daeth tua 50 i gyfarfod ym Mhontardawe nos Iau i drafod creu cymdeithas cyfeillion i sicrhau dyfodol y ganolfan.

Gan dderbyn o £220,000 y flwyddyn gan yr awdurdod lleol, mae'r ganolfan yn cynnig gweithgareddau a chyfleusterau i drigolion.

"Yn ogystal â'r theatr hyfryd, mae caffi gyda ni, dwy stiwdio ymarfer ac oriel hyfryd," meddai Rebecca James, sy'n byw yn lleol.

"Fi 'di bod yn dod 'ma ers o'n i'n dair blwydd oed. Fi 'di dechre' balé yn fa'na a dechre' Cats - ysgol ddrama - ers o'n i'n chwech, ac mae'r celfyddydau yma wedi bod yn hollbwysig i 'mywyd i."

'Effaith andwyol iawn'

Ond gyda'r esgid yn gwasgu ar gyllideb yr awdurdod lleol, gallai'r ganolfan golli £40,000 o'i grant blynyddol.

"Mae £40,000 o doriad yn gatastroffig i rywle fel y ganolfan yma," meddai Sioned Williams, un arall o drigolion yr ardal.

"Mae'n mynd i gael effaith andwyol iawn ar y lle yma, sydd yn ei dro yn mynd i gael effaith andwyol iawn ar y gymdeithas yma, achos mae e'n bwysig o ran yr economi lleol - mae pobl o bell ac agos yn dod i fan hyn."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Yn ôl Sioned Williams, byddai'r toriad i gyllid y ganolfan yn "gatastroffig"

Ychwanegodd: "Mae e'n cefnogi'r diwylliant Cymraeg yn y cwm - mae 'na gwmnïau theatr cenedlaethol [fel] Bara Caws a'r Theatr Genedlaethol yn dod yma, ac yn y blaen - ac wrth gwrs, mae pobl o bob oed o'r gymdeithas yma sydd dan bwysau economaidd yn dod yma a magu sgiliau a hyder."

Troi stiwdio yn sinema

Y gobaith i rai'n lleol ydy y byddai sefydlu cymdeithas cyfeillion yn galluogi i'r ganolfan hel mwy o'i harian ei hun a lleihau'r ddibyniaeth ar gyllid y cyngor. Daeth degau i'r ganolfan nos Iau i drafod y camau nesaf o ran creu corff o'r fath.

Mae gan y ganolfan gynlluniau hefyd i droi un stiwdio yn ail sinema, fel bod modd creu incwm pellach.

Yn ôl y Cynghorydd Anthony John Richards, mae hynny'n cynnig llygedyn o obaith, gan fod Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gefnogol i gynlluniau o'r fath.

"Maen nhw wedi dweud y gallan nhw fod yn hyblyg pe bai'r ganolfan yn gallu dangos eu bod nhw'n mynd i wneud cynnydd amlwg i greu incwm ychwanegol i'r ganolfan," meddai.

Image caption Mae Anthony John Richards yn gynghorydd sir dros Bontardawe

Mewn datganiad dywedodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot eu bod nhw wrthi'n ymgynghori ar leihau cyllid nifer o ganolfannau fel Canolfan Celfyddydau Pontardawe, gyda'r bwriad o'u hannog i weithredu'n fwy annibynnol.

Dywedon nhw hefyd eu bod yn croesawu'r cynllun i greu cymdeithas cyfeillion i'r ganolfan.