£280,000 i Wynedd o gronfa i wella ysgolion gwledig

Beiro
Image caption Rhoi hwb i ysgolion bach a'r rheiny yng nghefn gwlad ydy bwriad y gronfa

Fe fydd Cyngor Gwynedd yn derbyn £280,000 ar gyfer cynlluniau sy'n cynnwys creu clybiau gwaith cartref mewn ysgolion.

Daw'r arian o gronfa £2.5m gan Lywodraeth Cymru i annog ysgolion bach a gwledig i arloesi a gweithio mwy gyda'i gilydd.

Cafodd y gronfa ei chyhoeddi ym mis Tachwedd 2016, ond nawr mae manylion y cynlluniau'n cael eu datgelu.

Fe fydd pob un o 22 awdurdod lleol Cymru yn cael arian o'r gronfa. Mae hyn yn cynnwys:

  • £134,000 i Rondda Cynon Taf am gynlluniau sy'n cynnwys gwella technoleg saith ysgol fechan;
  • £36,000 i Gasnewydd ar gyfer prosiectau sy'n cynnwys mwy o gydweithio ar lythrennedd a rhifedd rhwng ysgolion;
  • £23,000 i Ferthyr Tudful am fentrau gan gynnwys cyflogi person i ymgysylltu gyda chymunedau;
  • £160,000 i Geredigion am gynlluniau sy'n cynnwys helpu 22 ysgol i gydweithio mewn grwpiau ar drefnu'r cwricwlwm.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, y byddai'r arian "o fudd i ddisgyblion, athrawon a'r gymuned yn ehangach".

Fe ddywedodd Ms Williams hefyd bod gweinidogion yn ystyried eu hymateb i ymgynghoriad ar ad-drefnu ysgolion, fyddai'n sicrhau mai'r cam olaf fyddai cau'r ysgol.

Yn y gorffennol, mae hi wedi dweud na fyddai pob ysgol wledig yn aros ar agor, ond y byddai'n rhaid i gynghorau ystyried cynlluniau amgen.

Pynciau Cysylltiedig