John Barclay yn gadael y Scarlets i ymuno â Chaeredin

Barclay
Image caption Fe ymunodd Barclay â'r Scarlets ar ôl gadael Glasgow Warriors yn 2013

Fe fydd capten yr Alban, John Barclay, yn gadael y Scarlets i ymuno â Chaeredin y tymor nesaf.

Mae chwaraewr rheng-ôl y Scarlets wedi bod gyda rhanbarth ers iddo adael Glasgow Warriors yn 2013.

Dywedodd Barclay, sydd wedi ennill 64 cap dros yr Alban, fod Caeredin "yn meddu ar lawer iawn o botensial".

"Gallaf weld beth maen nhw'n ceisio ei wneud yno, felly rwy'n edrych ymlaen at fod yn rhan o hynny... Mae fy nghartref yn yr Alban, felly fe fydd hi'n braf gallu dod yn ôl i chwarae i un o'm clybiau gartref."

Ond roedd ganddo hefyd eiriau caredig am y Scarlets a'u cefnogwyr yn Llanelli.

Ychwanegodd: "Fe wnaeth y bobl leol ei gwneud hi'n hawdd i mi [symud i Gymru o'r Alban], ac roedd cael bod yn gapten yn anhrydedd enfawr i mi.

"Roedd bod yn gapten ar y diwrnod yr enillon ni'r Pro12 y tymor diwethaf nid yn unig y diwrnod mwyaf balch o fy nghyfnod gyda'r Scarlets... does dim amheuaeth mai dyna un o uchafbwyntiau fy ngyrfa 14 mlynedd mewn rygbi."

Pynciau Cysylltiedig