Plant y buarth?

vvv

Mae Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn cael ei chynnal yn Venue Cymru, Llandudno ar 18 Tachwedd. Ond wyddoch chi faint o'r wynebau cyfarwydd canlynol gafodd eu magu ar fferm?

Gwisgwch eich welis a'ch cap stabal a rhowch gynnig ar y cwis...