Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc

Roedd 'na gystadlu brŵd yn Llandudno ar ddydd Sadwrn 18 Tachwedd yn Eisteddfod flynyddol y Ffermwyr Ifanc.

Dyma rai o uchafbwyntiau'r diwrnod trwy lens y ffotograffydd Iolo Penri:

Image caption Barod amdani!
Image caption Paratoi am briodas yng nghefn y llwyfan
Image caption Hwdi rhain?
Image caption Ffermwyr Ifanc hen a'u ffrindiau!
Image caption Nain yn cloncian eto. Fydd y siwmper 'na byth yn barod erbyn 'Dolig!
Image caption Mae'n siwr bod y ffrog yna yn ffasiynol pan oedd nain yn aelod o'r Ffermwyr Ifanc
Image caption Anni Llŷn oedd yn cyflwyno'r noson ar S4C. Ei mam oedd Llywydd yr Eisteddfod
Image caption Clwb Eryri oedd yn croesawu'r Eisteddfod eleni.
Image caption Nos Sadwrn arferol yn Llandudno!
Image caption Chwaraewyr Cymru mewn poen ar ôl y canlyniad siomedig yn erbyn Georgia?
Image caption Un ymarfer bach arall...
Image caption Merched glandeg Cwmtirmynach ar eu ffordd i'r llwyfan
Image caption Dewis, dewis! Pa un sy'n mynd da'r ffrog 'ma?
Image caption Rhannwch y jôc
Image caption 'Chydig o golur cyn camu i'r llwyfan
Image caption Y llenorion buddugol. Naomi Nicholas, Penfro enillodd y Goron a Llywela Edwards, Clwyd enillodd y Gadair
Image caption Nos da Llandudno!
Image copyright Iolo Penri