Ateb y Galw: Siôn Corn sy'n rhannu ei gyfrinachau

Siôn Corn

Y dyn ei hun, Siôn Corn sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon. Ho ho ho!

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Eira. Lot o blu eira yn disgyn a sŵn clychau Nadolig yn tincial.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Mrs Corn, wrth gwrs! Sgiliau lapio anrhegion arbennig ganddi.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Es i ag anrheg Carwyn Jones i dŷ Derek Brockway un tro. Wel, dydi'r ddau yn edrych mor debyg i'w gilydd? Doedd gan Derek ddim syniad beth i'w wneud â'i lyfr Politics for Dummies newydd... wps!

Image caption Nid Siôn yw'r cyntaf i gymysgu Derek Brockway (chwith) a Carwyn Jones (dde)

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Pan dwi'n derbyn llythyrau hyfryd gan blant bach yn diolch am eu anrhegion - maen nhw mor ddiolchgar ac mae hynny yn fy ngwneud i grïo mewn llawenydd. O, a phan nes i ollwng beic Chopper ar fy nhroed yn 1973.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Gadael briwsion mins pei dros y lle ymhob man. Sori bobl! Mae Mrs Corn yn dal i ffeindio rhei yn fy marf ym mis Chwefror.

Os dwi ddim yn lecio'ch sieri chi dwi'n ei arllwys o i'r lle tân. Mae ambell i blentyn sy'n codi'n y bore yn meddwl mai Rwdolff sydd wedi pi-pi yno!

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Mae'n anodd dewis dim ond un lle yng Nghymru, gan fod y wlad i gyd yn brydferth. Dwi wrth fy modd efo'r olygfa ohoni o'r awyr. Dwi'n arbennig o hoff o Grymych oherwydd bod y bobl yno'n gadael wisgi i mi yn lle sieri.

Image copyright Chris Hadfield
Image caption Mae golygfa Siôn Corn o Gymru fach yn debyg i un Chris Hadfield pan oedd yn y gofod

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Mae pob Noswyl Nadolig yn wych, wrth gwrs! Ond un tro wnes i allu gorffen yn gynt nag arfer a llwyddo i gael cibab cyn mynd adre'. Bythgofiadwy.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Boliog. Blewog. Hael.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Rydw i wrth fy modd â'r llyfr a'r ffilm Father Christmas, gan Raymond Briggs, sydd wedi ei seilio ar fy mywyd - er, wrth gwrs, dwi'n defnyddio llawer llai o regfeydd go iawn na'r cymeriad yn y ffilm (dylanwad Hollywood oedd hwnnw...!)Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Pwy bynnag benderfynodd bod rhaid i mi ddefnyddio'r simnai i fynd i mewn i'r tŷ, er mwyn i mi ei hitio'n galed! Mae o'n anghyfforddus ac yn fudr! Beth sy'n bod gyda'r drws ffrynt?!

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Gwyrdd oedd lliw fy ngwisg yn wreiddiol, ond fod Coca Cola wedi penderfynu fod coch yn fwy trawiadol... roedd rhaid i mi newid fy wardrob yn llwyr. Cyfalafiaeth yn ennill eto!

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Cael brechdan cig carw. Iym! (Jôc!)

Beth yw dy hoff gân a pham?

Pwy sy'n dŵad dros y bryn, wrth gwrs!

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Er ei fod o braidd yn cliché, dwi wrth fy modd â chinio Nadolig! Felly cawl gyda bara gwyn cartref i ddechrau, cinio twrci gyda'r holl drimings (gan gynnwys y sbrowts!), wedyn clamp o bwdin Nadolig mawr.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Rwdolff... er mae rhai yn dweud fod gen i drwyn mor goch â fo beth bynnag... hic!

Nadolig Llawen iawn i chi i gyd!

Pynciau Cysylltiedig